Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Gedimino pr. 42, Vilnius, LT-LT-01114
Internetinis puslapis: http://lmta.lt/
Kontaktinė informacija:

Sekretorė Joana Adomovič

(8 5) 261-26-91

rektoratas@lmta.lt

Užtikrinti tvarią meno ir meno tyrimų plėtrą, dalyvauti formuojant šalies meninio švietimo ir kultūros politiką, puoselėti dvasinę visuomenės darną ir nacionalinį tapatumą, ugdyti talentingiausią menui jaunimą – kūrybišką, iniciatyvų, verslų, atvirą Lietuvai ir pasauliui. Akademija 2020 - atvira ir dinamiška studijų, meno ir mokslo erdvė, kurianti muzikos, teatro, šokio ir kino ateitį.