Margininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia

Margininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
Bažnyčios g. 2, Margininkai Kauno r., LT-53185
Kontaktinė informacija:

Klebonija ir raštinė
Bažnyčios g. 8, Margininkai, 53185 Kauno r.

Raštinėje budima
Prieš ir po šv. Mišių.

Aptarnauja – kun. teol. lic. Virginijus GRAŽULEVIČIUS (Rokai)
1975 02 08*1999 03 21*2005 06 09
Tel. (37) 545 151; mob. 8 685 35301
El. p. virginijusgra@is.lt

    Margininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia stovi Margininkų kaime, 16 km į pietryčius nuo Kauno. Pastatyta iki 1871 m. Liaudies architektūros formų. Margininkuose iki 1871 m. pastatyta medinė koplyčia. Joje švęsti Šv. Jurgio, Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės ir Angelų Sargų atlaidai. 1924 m. įkurta parapija, koplyčia suremontuota, pertvarkyta į bažnyčią. Kaimo gyventojai parapijai skyrė 10 ha žemės. Bažnyčia liaudies architektūros formų, su trisiene apside, šonine zakristija, bokšteliu. Šventoriaus tvora medinių statinių. Jame stovi medinė varpinė. Šaltinis: http://www.mazylio.lt/kaunas/310-margininku-svc-mergeles-marijos-skaplierines-baznycia