Marijampolės muzikos mokykla

Marijampolės muzikos mokykla
Jono Dailidės g.9A, Marijampolė, LT-68176
Internetinis puslapis: http://www.mm.marijampole.lm.lt/
Kontaktinė informacija:

El. paštas: marijampoles.muzika@takas.lt

Tel.: (8 ~ 343) 53 308, 53 751

Marijampolės muzikos mokykla savo veiklą pradėjo 1955 m. rugsėjo 1 d. Tai buvo reikšmingas įvykis Marijampolės kultūrinei švietėjiškai veiklai, pratęsęs viso regiono gražiąsias tradicijas. Marijampolės muzikos mokykla – seniausia tokio tipo mokykla Marijampolės apskrityje, savo amžiumi lenkianti daugelį Lietuvos muzikos mokyklų. Mokyklos direktoriai: Rita Štaraitė – Stankevičienė (1955-1964 m.), Sofija Laukavičiūtė (1964-1966 m.), Vytautas Burinskas (1966-1973 m.), Česlovas Pangonis (1973-1992 m.), šiuo metu direktoriauja Gytis Širvinskas. Bet ne vien tik savo gyvenimo metais mokykla gali didžiuotis… Juk būtent čia, nedidelio Lietuvos miesto muzikos mokykloje, savo žvaigždėtą kelią pradėjo viena garsiausių pasaulyje vokalinio meno virtuozių Violeta Urmanavičiūtė – Urmana. Iš visų 1667 mokyklos absolventų, kurie be jokios abejonės tapo dvasiškai turtingesni ir gražesni, norisi prisiminti mokyklos mokinius, kurie žinomi Lietuvoje ir už jos ribų: televizijos ir muzikinių laidų režisierių V. Pauliukaitį, pianistą V. Korį, Vilniaus B. Dvariono muzikos mokyklos direktorę L. Užkuraitienę, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos koncertų ir praktikos skyriaus vedėją M. Z. Eimulienę, Sankt-Peterburgo N. Rimskio-Korsakovo konservatorijos profesorių, menotyros mokslų daktarą, režisūros fakulteto dekaną G. Želvį, dailininkę A. T. Tuminaitę-Kučinskienę, rašytoją S. Sinkų, Palangos reabilitacinės ligoninės direktorių V. Biskį, Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblio vadovą V. Aleksandravičių, džiazo pianistą A. Šlaustą, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakulteto docentą R. Misiukevičių, Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos direktorių G. Misiukevičių, Marijampolės kolegijos dekaną K. Traškevičių, pianistą R. Gutauską, akordeonininką G. Mameniškį, A. Šabaniausko premijos laureatę N. Nekrašiūtę, kompozitorę N. Sinkevičiūtę, kino režisierių G. Lukšą, kuris, beje, 1963 m. dirbo mokykloje koncertmeisteriu. Tačiau gal geriausiai mokyklos darbą atspindi tai, kad iš 52 dabar dirbančių mokytojų, net 30 – buvę mokyklos mokiniai.