Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla
V.Burbos g. 9, Mažeikiai, LT-89218
Internetinis puslapis: http://www.klovamuz.lt/
Kontaktinė informacija:

El. paštas:  sekretorius@klovamuz.lt 

Tel./faksas: +370 443 98 570

 

Direktorė Vaida Mikalauskienė

El. paštas: direktorius@klovamuz.lt     

Tel.: +370 682 51 755+370 443 98 570

 

Pavaduotoja ugdymui  Jūratė Trimailovienė

El. paštas:  pavaduotojasugdymui@klovamuz.lt

Tel.: +370 443 98 572+370 612 60 375

Mokyklos prioritetai - gera mokymo proceso kokybė, leidžianti kūrybinio proceso metu atsiskleisti vaikų meninei prigimčiai, garantuojanti ugdymo proceso tęstinumą aukštesnėse muzikinio bei teatrinio ugdymo įstaigose, suteikianti galimybę aktyvinti bei paveikti miesto ir rajono kultūrinį gyvenimą, reprezentuoti jį šalyje bei užsienio šalyse.
Prenumeruokite „Muzikos barus“!