Pagirių muzikos mokykla

Pagirių muzikos mokykla
Šiltnamių g. 15, Pagirių k. Pagirių sen. Vilniaus r. sav., LT-14113
Internetinis puslapis: http://www.pagiriumm.vilniausr.lm.lt/
Kontaktinė informacija:

Telefonas: (85) 2604976

Faksas: (85) 2604976

EL. pašto adresas: pagiriumm@gmail.com

1994 m. spalio 5 d. Pagirių vidurinės mokyklos bazėje įsteigtas Nemenčinės muzikos mokyklos Pagirių filialas. Tuomet muzikos pradėjo mokytis 36 vaikai, dirbo 7 mokytojai. 2000 m. filialas įsikuria buvusio vaikų darželio patalpose, kurios pritaikomos vaikų mokymuisi, atidaromi nauji skyriai, mokinių skaičius išauga nuo 67 iki 118. Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. mokykla įgyja savarankiškos mokyklos statusą – tampa Pagirių muzikos mokykla. Vilniaus r. Pagirių muzikos mokyklą lanko 118 mokinių. Mokykloje yra akordeono, dainavimo, pučiamųjų instrumentų, smuiko, kanklių, fortepijono klasės. Vaikai mokytis priimami nuo 7 m. amžiaus. Jie mokosi pagal ankstyvojo ugdymo (1 – 2 mokymosi metai), pradinio muzikinio ugdymo (2 – 3 mokymosi metai), pagrindinio ugdymo (3 – 4 mokymosi metai) programas. Baigus vieną ugdymo programą (pakopą), laikomi keliamieji egzaminai mokintis kitą ugdymo programą (pakopą). Kolektyvų muzikavimo tęstinumui užtikrinti pasirinkta išplėstinio muzikinio ugdymo programa. Mokykloje veikia jaunučių choras „Giriukas“, jaunių choras „Bijūnėlis“, Pučiamųjų instrumentų orkestras bei įvairūs ansambliai. Mokykla yra atvira Pagirių bendruomenei, bendradarbiauja su kitomis rajono, Vilniaus miesto ir kitų Lietuvos bei užsienio miestų švietimo ir kultūros institucijomis. Vadovaujami patyrusių pedagogų ugdytiniai pasiekia puikių rezultatų rajono, apskrities, respublikos, tarptautiniuose konkursuose bei festivaliuose. Ryškus mokyklos teikiamos kultūrinės veiklos vietos bendruomenei spektras – įvairūs kultūriniai renginiai, koncertai, tradicijų puoselėjimas.