Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla

Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla
Maironio g. 8, Palanga, LT-00134
Internetinis puslapis: http://www.vainiuno.lt/
Kontaktinė informacija:

Direktorius: +370 460 53 030

Pavaduotojai ugdymui, sekretorė, buhalterija: +370 460 56 256

Elektroninis paštas: vainiuno@gmail.com

Šiuo metu mokykloje mokosi 372 mokiniai, dirba 38 mokytojai, kurie ugdo vaikus fortepijono, styginių (smuiko ir gitaros), pučiamųjų (fleitos, klarneto, saksofono, trimito, trombono, tūbos, eufonijos), liaudies instrumentų (kanklių, birbynės, akordeono), chorinio dainavimo, muzikos teorijos, antrojo instrumento ir dailės skyriuose. 2005 metais rugsėjo 1 dieną įsteigti muzikos (fortepijono ir gitaros) bei dailės skyriai Šventosios pagrindinėje mokykloje. Mokykloje vykdomos ankstyvojo muzikinio ugdymo 5-7 metų vaikams, pradinio muzikinio ugdymo 7-12 metų mokiniams, pagrindinio muzikinio ugdymo 12-16 metų mokiniams, muzikos mėgėjų ugdymo, pradinio dailės ugdymo 9-11 metų mokiniams, pagrindinio dailės ugdymo 11-16 metų mokiniams programos. Kasmet geriausi mokyklos mokiniai dalyvauja respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, tampa šių konkursų laureatais ir diplomantais. Mokyklos kolektyvai ir solistai dažnai koncertuoja bendrojo lavinimo mokyklose, darželiuose, senelių globos namuose, miesto visuomenei. Mokyklos kolektyvai – jaunių ir jaunučių chorai, styginių instrumentų ansamblis, liaudies instrumentų ansamblis, pučiamųjų ir akordeonininkų orkestrai – respublikinių ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių, tarptautinių festivalių ir projektų dalyviai.