Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Respublikos g. 14, Panevėžys
Internetinis puslapis: http://www.pavb.lt/lt/
Kontaktinė informacija:

Bibliotekos Menų centro vadovė

Vida Mikelevičiūtė

86 16 19 159

vida.mikeleviciute@pavb.lt  

 

PAVB pagrindinės veiklos kryptys: • formuoja universalaus profilio spaudinių ir kitų dokumentų fondą, atsižvelgdama į Panevėžio regiono (Panevėžio ir Utenos apskričių) ūkio ir kultūros plėtros kryptis bei gyventojų reikmes; • kaupia ir saugo spaudinius ir kitus dokumentus, susijusius su Panevėžio regionu; • aptarnauja vartotojus, tenkina jų skaitymo ir informacijos poreikius; • plėtoja įvairią kultūrinę veiklą: rengia konferencijas, susitikimus, literatūros vakarus, dailės, knygų parodas; • koordinuoja Panevėžio ir Utenos apskričių viešųjų bibliotekų metodinį, bibliografinį ir informacinį bei kraštotyros darbą; atlieka regiono tarpbibliotekinio abonemento (TBA) funkcijas; • vykdo bibliotekininkystės, bibliografijos, informacijos ir knygotyros plėtojimo programas bei mokslinius tyrimus Panevėžio regione;