Priekulės muzikos mokykla

Priekulės muzikos mokykla
Naujoji g. 3, Priekulė Klaipėdos r., LT-96340
Internetinis puslapis: http://www.priekulesmm.lt/
Kontaktinė informacija:

Direktorius – tel. (8 46) 454378
Bibliotekininkė-sekretorė – tel./faks. (8 46) 454378
El. paštas - priekulesvmm@zebra.lt

1968 m. rugsėjo 1 d. Priekulės mieste atidaryta vaikų muzikos mokykla vidurinės mokyklos patalpose (Klaipėdos g. 20). Mokyklos įkūrėjas ir viso steigiamojo darbo vadovas bei organizatorius buvo Priekulės vidurinės mokyklos muzikos mokytojas Vitoldas Antanas Rimkus. Pirmasis vaikų muzikos mokyklos direktorius prisimena: „ Kai 1965 m. Gargžduose buvo įkurta vaikų muzikos mokykla, būrelis Priekulės vidurinės mokyklos mokinių į ją įstojo ir per Klaipėdą važinėjo į pamokas. Brendo mintis Priekulėje atidaryti muzikos mokyklą. Tam pritarė važinėjančių į Gargždus mokinių tėvai (buvo surinkta daugiau kaip 300 parašų)“. Į mokyklą atvyko dirbti 8 pedagogai: fortepijono specialybės -2, akordeono- 2, , smuiko -1, triūbos -1, klarneto -1, teoretinių disciplinų -1. Buvo mokoma groti šiais muzikos instrumentais: fortepijonu, smuiku, akordeonu, klarnetu, triūba ir trombonu. Pradžioje mokykloje mokėsi 66 mokiniai, buvo šie meniniai kolektyvai: vaikų choras (vadovas V. Rimkus), pučiamųjų orkestras (vadovai V. Rimkus ir A. Radzevičius), akordeonistų orkestras (vadovės I. Koncevičienė, G. Samylova), įvairūs instrumentiniai ansambliai. Nuo 1971 m. iki 1981 m. pastovus mokinių skaičius buvo 90. Direktorius Vitoldas Antanas Rimkus šiai mokyklai vadovavo 29 metus. Per šį laikotarpį mokyklą baigė 25 absolventų laidos, kurias sudarė 217 mokinių. Nuo 1997 m. mokyklai vadovauja Arvydas Rimkus. 2006 m. rugsėjo 1 d. mokykla persikėlė į naujas, erdvias patalpas, kuriose buvo įrengtos klasės visų specialybių mokytojams, dvi klasės teoretinių disciplinų mokytojams ir koncertinė salė. Ryškiai pagerėjo darbo sąlygos, atsirado galimybė mokyklos salėje koncertuoti Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje žinomiems atlikėjams. Šiuo metu mokykloje mokosi 70 mokinių, dirba 8 mokytojai (2 metodininkai, 5 vyresnieji), kurie moko vaikus groti šiais muzikos instrumentais: fortepijonu, smuiku, akordeonu, saksofonu. Mokykloje yra šie mokomieji kolektyvai: akordeonininkų, smuikininkų, vokalinis ansambliai ir choras. Kasmet geriausi mokyklos mokiniai dalyvauja respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, tampa šių konkursų laureatais ir diplomantais. Daugiausia pasiekę minėtuose konkursuose yra akordeono klasės mokiniai, kuriuos ruošė mokytojos Galina Samylova ir Irena Koncevičienė. Mokyklos mokomieji kolektyvai ir solistai dažnai koncertuoja Priekulės I. Simonaitytės gimnazijoje