Prienų meno mokykla

Prienų meno mokykla
Dariaus ir Girėno g.4, Prienai, LT-59114
Internetinis puslapis: http://menas.prienai.lm.lt/
Kontaktinė informacija:

Tel. (8 319) 52 979

Faks. (8 319) 51214

El.p. rastine@menas.prienai.lm.lt

1965 m. rugsėjo 1-ąją duris atvėrė Prienų vaikų muzikos mokykla. Pirmųjų 75 mokinių laukė 8 mokytojų kolektyvas, kuriems vadovavo direktorė Laima Leimonienė. Pirmieji mokytojai buvo A. Simanavičienė, E. Vasiliauskas, R. Dimšaitė, S. Rudžionis, P. Tamulis, A. Puidokas, L. Brazdžionytė, A. Kojelis. Mokykloje buvo mokoma groti fortepijonu ir akordeonu. Kasmet mokykla vis augo, plėtėsi, daugėjo mokinių ir mokytojų, buvo atidaromos naujos klasės. 1987-1989 m. mokyklai vadovavo Remigijus Adomaitis. Nuo 1989 m. mokyklai vadovauja Rasa Staliūnienė. Per tuos metus mokykla išaugo ir pasikeitė. 1992 m. atidarytas dailės skyrius, dailės disciplinas pradėjo dėstyti mokytojas Vladas Tranelis. 1997 m. Prienų rajono tarybos sprendimu Prienų miesto vaikų muzikos mokykla pradėta vadinti Prienų meno mokykla. 1997 metais mokykla perkelta į didesnes ir erdvesnes patalpas. Šiuo metu yra fortepijono, akordeono, styginių (smuiko ir gitaros), liaudies instrumentų (kanklių, birbynės, lumzdelio, armonikos), pučiamųjų (klarneto, saksofono), chorinio dainavimo ir dailės ( fotografijos ir dizaino) klasės. Mokykloje vykdomos ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, išplėstinio, vaikų ir suaugusiųjų mėgėjų muzikinio ir meninio ugdymo programos, kurios padeda susipažinti ir tobulinti savo žinias muzikos ir dailės srityse. Mokiniai ugdomi įvairiuose meniniuose kolektyvuose. Per penkiasdešimt savo gyvavimo metų mokykla išleido 45 muzikantų ir 18 dailininkų laidų, Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai išduoti 1073 mokiniams, kuriuos meno pažinimo keliu mokykloje daugelį metų vedė mokytojai: L. Leimonienė, R. Juronienė, A. Zdanavičius, I. Martusevičienė, L. Barėtaitė, S. Sinkevičienė, D. Kolpakovienė, R. Staliūnas, R. Staliūnienė, Z. Petravičienė, L. Šileikienė. Galime didžiuotis savo auklėtiniais, kurie yra puikūs muzikantai, dailininkai, įvairių tarptautinių bei respublikinių konkursų laureatai, diplomantai, festivalių, projektų bei koncertų dalyviai. Nemažai auklėtinių, baigusių muzikos studijas, grįžo skleisti gėrį, kūrybos džiaugsmą į mokyklą, kur žengė pirmuosius žingsnius į meno pasaulį. Tai Rasa Staliūnienė, Snieguolė Sinkevičienė, Laima Šileikienė, Aušra Jaskutėlienė, Lina Bendoraitienė, Virginija Galinienė, Laura Bačiliūnienė, Daiva Radzevičienė. 2015 m. rugsėjo 1 d. mokyklos duris pravėrė 313 mokinių (241 muzikantas ir 72 dailininkai), o savo patirtimi dalijasi 30 mokytojas, dirba 8 administracijos ir aptarnaujančio personalo darbuotojai. Prienų meno mokyklos mokytojai siekia ugdyti kūrybingą asmenybę, jaučiančią grožį ir gėrį, gebančią mylėti, norinčią matyti pasaulį įvairiausiomis spalvomis. Tikime savo darbo prasme ir kokybe.