Radviliškio muzikos mokykla

Radviliškio muzikos mokykla
Žalgirio g. 10, Radviliškis, LT-82180
Internetinis puslapis: http://www.radviliskiomuzika.lt/
Kontaktinė informacija:

El. paštas radviliskiomuzmokykla@gmail.com

Direktorė Aurelija Šakėnienė, tel. 8 422 51732

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ernesta Linkevičienė, tel. 8 422 51732

Mokykla įkurta 1964 m. spalio 1 d. ir veikė Stoties gatvėje. Priimti 86 moksleiviai. Tuo metu mokyklai vadovavo Pranas Butkus (1964-1990 m.). Pirmieji mokytojai: Vaclovas Masiulis (akordeonas), Nijolė Kukevičienė (smuikas), Janina Jocienė (fortepijonas), Vytautas Narbutas (teorinės disciplinos). Vėliau mokytojų gretas papildė Lilija Briedienė (fortepijonas), Zenona Zakienė (fortepijonas), Jonas Radinskas (klarnetas). Pirmoje laidoje 1968 m. mokyklos baigimo pažymėjimai buvo įteikti 5 absolventams. 1969 m. mokykla persikėlė į didesnes patalpas Maironio gatvėje. Čia antrąją laidą baigė 12 mokinių. Palaipsniui augo mokinių ir juos mokančių mokytojų skaičius. Nuo 1992 m. mokykla įsikūrė dabartinėse patalpose Žalgirio gatvėje. Jai vadovavo Jonas Dapkevičius (1990-2003 m.), o nuo 2004 m. vadovauja Laimutė Vaitiekūnienė (Steponavičienė). Per savo gyvavimo metus mokykla išleido 1198 absolventus. Šiuo metu mokykloje mokosi 239 mokiniai, dirba 26 mokytojai. Mokiniai gali mokytis Šeduvos ir Baisogalos klasėse. Prasiplėtė mokomųjų specialybių sąrašas. Mokiniai gali rinktis: chorinio dainavimo, fortepijono, smuiko, akordeono, gitaros, mušamųjų instrumentų, liaudies instrumentų: kanklių, birbynės, pučiamųjų instrumentų: klarneto, saksofono specialybes. Veikia šie meniniai kolektyvai: jaunių ir jaunučių chorai (vadovė Inga Petrauskienė), vokaliniai ansambliai (vadovai Kęstutis Pakštas, Asta Jurevičienė, Roma Apšegienė), liaudies instrumentų ir kanklių ansambliai (vadovė Irena Lipinskienė), mušamųjų instrumentų ansamblis (vadovas Česlovas Gilys), pučiamųjų instrumentų ansamblis (vadovas Donatas Baltutis), akordeonistų ansambliai (vadovai Vytautas Bulzgis, Elena Navickienė), akordeonistų orkestras (vadovė Roma Apšegienė). Mokyklos gyvavimo laikotarpiu susiformavo gražios tradicijos: naujų mokslo metų atidarymo šventė, muzikų dienos, padėkos dienos šventės, Kalėdiniai koncertai, mokyklos baigimo pažymėjimų absolventams įteikimo šventė, mokinių ir mokytojų koncertai mokinių tėveliams ir miesto visuomenei bei susitikimai su įžymiais respublikos atlikėjais. Tradicijomis tapę festivaliai „Mano mėgstamiausia daina“, „Grokime kartu“, „Žirginėliai“, „Polifonija ir aš“, respublikinis konkursas „Čiurlionio jūra“ sukviečia didelį būrį dalyvių. Vyksta gražus bendradarbiavimas su apskrities muzikos mokyklomis, Radviliškio bendrojo lavinimo įstaigomis, miesto viešąja biblioteka, kultūros centru. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Valka (Latvija) ir Valga (Estija) muzikos mokyklomis. Mokiniai ir meno kolektyvai dalyvauja įvairiuose zoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, kuriuose pelno laureatų ir diplomantų vardus, taip pat dalyvauja vaikų ir moksleivių „Dainų dainelė“ konkurse ir respublikinėse moksleivių dainų šventėse.