Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokykla

Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokykla
Plento g. 5, Šalčininkai, LT-17117
Internetinis puslapis: http://smmm.lt/
Kontaktinė informacija:

Telefonas:

+370 380 51408

El. paštas:

salcininkumenumokykla@gmail.com

Graži gamta ir turtinga istorinė praeitis supa Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklą, įsikūrusią Karolio Vagnerio rūmuose. Šalčininkų muzikos mokykla įkurta 1974 metais, 1986 metais buvo atidaryti dailės ir choreografijos skyriai ir mokykla įgijo menų mokyklos statusą o 2000 metais Šalčininkų menų mokyklai suteiktas naujas pavadinimas - Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklą. Mokyklai 1974-2013 vadovavo Vladyslav Bogdanovič, nuo 2014 mokyklos direktoriumi yra Aleksandras Godovščikovas. Mokykla – tai neformaliojo švietimo ugdymo įstaiga, skirta vaiko gabumams ir kūrybiškumui atskleisti, jo gebėjimų ugdymui, kultūrinių vertybių bei laisvalaikio kultūros plėtotei, saviraiškai ir socializacijai, pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, Šalčininkų miesto bei rajono kultūrinio gyvenimo aktyvinimui. Mokykla komplektuojama iš pageidaujančių mokytis muzikos, dailės ir choreografijos Šalčininkų mieste bei rajone gyvenančių vaikų. Fortepijono, akordeono, styginių instrumentų, pučiamųjų instrumentų (t.t. perkusijos), dailės, choreografijos skyriuose mokosi apie 240 mokinių. Savo gebėjimus jie lavina dainuodami, grodami įvairiais instrumentais, mokomuosiuose kolektyvuose. Mokykloje suburti jaunučių, jaunių chorai, akordeonistų, styginių bei pučiamųjų instrumentų orkestrai, įvairios sudėties ansambliai. Mokiniai nuolat dalyvauja įvairiuose koncertuose, parodose kitose kultūriniuose renginiuose mokykloje, Šalčininkų miesto ir rajono šventėse, Lietuvoje ir užsienyje. Choreografijos skyrius kiekvienais metais džiugina Šalčininkų visuomene dideliais pasirodymais: stato klasikinius, šiuolaikinius baletus–spektaklius: “Spragtukas”, “Snieguolė ir septyni nykštukai”, “Daktaras „Aiskauda”, „Pelenė“, „Žiema-svajonių metas“, „Sidabriniai sapnai“, „Kalėdų šviesoje“, „Baleto bateliai“. Kurie buvo parodyti Vilniaus, Ignalinos, Kaišiadorių, Trakų, Balstogės (Lenkija), Lomžos (Lenkija), Lydos (Baltarusija) miestų visuomenei. Dekoracijas šiems pastatymams ruošia dailės skyrius. Mokykloje dirba 31 mokytojas:13-metodininkai, 12-vyresnieji mokytojai. Mokykloje rengiami metodiniai seminarai, kuriuose dalyvauja rajono mokyklų muzikos mokytojai. Mokiniai nuolat dalyvauja rajono, šalies bei tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, parodose. Jų tarpe yra nemažai sostinės, respublikos ir tarptautinių konkursų laureatų bei diplomantų, prizinių vietų laimėtojų. Kūrybingo mokyklos kolektyvo rengiami ir sėkmingai realizuojami įvairūs ugdymo projektai: Tarptautinis S. Moniuškos lenkų instrumentinės-vokalinės muzikos festivalis-konkursas, tarptautinis jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis „Trimituojantis pavasaris“, rajoninis akordeonistų festivalis ir kt. Mokykla aktyviai bendradarbiauja su kitomis rajono, Lietuvos ir užsienio muzikos ir meno mokyklomis.