Šiaulių 1-oji muzikos mokykla

Šiaulių 1-oji muzikos mokykla
Trakų g. 39, Šiauliai, LT-76290
Internetinis puslapis: http://muzikosmokykla.mir.lt/
Kontaktinė informacija:

Mob. tel.

Raštinė  +370 655 91645

Direktorius  +370 685 86217

Direktoriaus pavaduotoja  +370 676 76725

Vyr. buhalteris  +370 676 76727

Budėtojas  +370 685 43723

Elektroninis paštas: mm1@muzika.siauliai.lm.lt

Šiaulių 1-oji muzikos mokykla įsteigta 1948 m. Tuomet vyriausybės nutarimu prie Šiaulių muzikos mokyklos įkurta septynmetė muzikos mokykla, o vasario 28d. pirmojo direktoriaus Jono Byros įsakymu paskirti pirmieji dėstytojai. Mokykloje fortepijono ir styginių instrumentų specialybės mokėsi apie 100 vaikų: 29 buvo perkelti iš vidurinės muzikos mokyklos (iki 14 metų) ir naujai priimtas 71 mokinys. Mokyklos patalpos buvo Vilniaus ir Vasario 16-osios gatvių kampe esančiame pastate (kartu su vidurine muzikos mokykla). Į pedagoginį darbą šioje mokykloje įsijungė Izolda Repšytė – Laurinčiukienė (fortepijonas), Viktoras Jauniškis (smuikas), Margarita Dvarionaitė (fortepijonas). Nuo 1954 m. rudens kolektyvą papildė gabūs pianistai Tesa Jackevičiūtė – Juodelienė, Gytis ir Dainius Trinkūnai, Olga Gusakova, teoretinių disciplinų dėstytojai Anicetas Arminas, Jadvyga Steckaitė. 1958 m. septynmetė muzikos mokykla žengia savarankiškumo link – skiriamas mokymo dalies vedėjo etatas (O.Gusakova). Tuo laikotarpiu daugėja moksleivių, plečiamas pedagogų kolektyvas, kuriame dirba Florijonas Anusauskas, Andrius Povilaitis, Veronika Vitaitė, Domas ir Liudas Andruliai, Valerija Ruzgaitienė. Visi šie ir kiti pedagogai atidavė dalį savo gyvenimo mokiniams ir mokyklai, jų paruošti mokiniai toliau tęsė muzikos studijas, dirba respublikos meniniuose kolektyvuose, muzikos mokymo įstaigose. Nuo 1961 metų Septynmetė muzikos mokykla keičia pavadinimą – į “Vaikų muzikos mokykla”, o 1967 metais suteikiamos patalpos Kražių g.15, ir Vaikų muzikos mokykla visiškai atsiskiria nuo muzikos mokyklos (technikumo). Iki 1990 metų vaikų muzikos mokykla buvo vienintelė tokio pobūdžio įstaiga Šiauliuose. Įsikūrus vaikų muzikos mokyklai prie Šiaulių konservatorijos, bei įsteigus 2-ąją muzikos mokyklą, kurios pagrindas pietiniame miesto rajone buvęs mūsų mokyklos filialas, 1992 metais mokyklos pavadinimas vėl keičiamas – 1-oji muzikos mokykla. 1997 metais patalpas Kražių g. 15 grąžinus buvusiems savininkams, mokykla dar kartą perkeliama – į Trakų g. 43 (buvusio”Verpsto” administracijos pastato III-IV aukštai).
Prenumeruokite „Muzikos barus“!