Ukmergės meno mokykla

Ukmergės meno mokykla
Vienuolyno g. 7, Ukmergė, LT-20130
Internetinis puslapis: http://www.meno.ukmerge.lm.lt/
Kontaktinė informacija:

Tel. (8 340) 527 34
Faks. (8 340) 527 34
El. p. ukmmrastine@gmail.com

1956 m. Ukmergėje įsteigta Muzikos mokykla, o 1991 m. grupė menininkų inicijavo Dailės mokyklos įsteigimą. Reorganizavus šias abi ugdymo įstaigas, nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. savo veiklą pradėjo Ukmergės meno mokykla. Meno mokykloje yra Muzikos ir Dailės skyriai bei Želvos filialas. Mokykloje dirba 49 pedagogai, mokosi 604 mokiniai (muzikos programose - 366, dailės programose - 207, šokio programose - 31). Muzikos skyriuje mokoma šių dalykų: fortepijono, chorinio, solinio dainavimo, akordeono, styginių instrumentų (smuiko, violončelės, klasikinės gitaros), pučiamųjų instrumentų (trimito, tenoro, tūbos, klarneto, saksofono, išilginės fleitos), muzikos teorijos ir istorijos, sukomplektuota ankstyvojo muzikos ugdymo programos grupė "Linksmosios natelės". Moksleiviai muzikuoja meniniuose kolektyvuose: jaunių ir jaunučių choruose, pučiamųjų instrumentų, styginių instrumentų, akordeonų orkestruose, liaudiškos muzikos kapeloje, ansambliuose. Dailės skyriuje mokoma: pradinio ugdymo programoje - linijos, spalvos ir formos plastinės raiškos dalykų, pagrindinio ugdymo programoje - piešimo, spalvinės raiškos, erdvinės raiškos, kompozicijos pagrindų, dailės istorijos, naujųjų technologijų menų, grafikos, tekstilės dalykų, tikslinio ugdymo programoje - piešimo ir tapybos dalykų, neformaliojo ugdymo programoje - piešimo ir tapybos dalykų, ankstyvojo dailės ugdymo programos studijoje "Spalvų namelis" - meninės raiškos, suaugusiųjų dailės studijoje - meninės raiškos. 2013 m. įsteigta šokio ankstyvojo ugdymo grupė "Smagūs žingsneliai", o nuo 2015 m. savo veiklą pradėjo šokio pradinio ugdymo programa. Meno mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja rajono kultūrinėje veikloje. Mokiniai yra nuolatiniai tarptautinių, respublikinių konkursų, festivalių nugalėtojai, Pasaulio lietuvių, respublikinių dainų švenčių, parodų, plenerų dalyviai. Mokyklos koncertų salėje ir meno galerijoje "Keliaujantis paukštis" organizuojamuose koncertuose, parodose bei kituose renginiuose aktyviai dalyvauja mokiniai, jų tėvai, mokytojai.