Utenos kultūros centras

Utenos kultūros centras
Aušros g. 49, Utena, LT-28193
Internetinis puslapis: http://utenoskc.lt/
Kontaktinė informacija:


Direktorė Asta Motuzienė
tel. 8 389 51 643
mob. 8 698 46 754
el. paštas: asta.motuziene@utenoskc.lt

Direktorės  pavaduotoja kultūrai
Regina Katinaitė-Lumpickienė
tel. 8 389 58 874
mob. 8 612 04 114
el. paštas: 
regina.katinaite@utenoskc.lt

 

 


 

 

Kultūros centras pagal veiklos pobūdį – įvairias kultūros sritis, žanrus puoselėjantis ir skleidžiantis daugiafunkcinis centras. Kultūros centro veiklos tikslai – puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti švietėjišką (edukacinę), programinę veiklą, tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius, organizuoti profesionalaus meno sklaidą, Utenos rajono gyventojų poilsį ir jaunimo laisvalaikį.
Prenumeruokite „Muzikos barus“!