Utenos kultūros centras

Utenos kultūros centras
Aušros g. 49, Utena, LT-28193
Internetinis puslapis: http://utenoskc.lt/
Kontaktinė informacija:


Direktorė Asta Motuzienė
tel. 8 389 51 643
mob. 8 698 46 754
el. paštas: asta.motuziene@utenoskc.lt

Direktorės  pavaduotoja kultūrai
Regina Katinaitė-Lumpickienė
tel. 8 389 58 874
mob. 8 612 04 114
el. paštas: 
regina.katinaite@utenoskc.lt

 

 


 

 

Kultūros centras pagal veiklos pobūdį – įvairias kultūros sritis, žanrus puoselėjantis ir skleidžiantis daugiafunkcinis centras. Kultūros centro veiklos tikslai – puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti švietėjišką (edukacinę), programinę veiklą, tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius, organizuoti profesionalaus meno sklaidą, Utenos rajono gyventojų poilsį ir jaunimo laisvalaikį.