Utenos muzikos mokykla

Utenos muzikos mokykla
Maironio g. 11, Utena, LT-28142
Internetinis puslapis: http://umm.lt/
Kontaktinė informacija:

Tel. 8-389-61626,

El.p. muzikosm@muzika.utena.lm.lt

1964 m. liepos 1 d. Utenoje įsteigta muzikos mokykla. Mokykla pradėjo gyvuoti neturėdama savo patalpų, tuometinėje III-oje vidurinėje mokykloje. Mokyklos direktorė Janė Barčienė ir mokytojai: Irena Jovaišienė, Zenona Gylienė, Algirdas Palskis, Vytautas Mikšys, priėmė mokytis fortepijono ir akordeono specialybės pirmuosius 75 mokinius. Po trejų metų, 1967 m. mokykla gavo patalpas J.Basanavičiaus gatvėje Nr. 64. Nors jos buvo ankštos, tačiau ilgus dešimtmečius tapo „skambančiu namu“ daugeliui Utenos miesto ir rajono mokinių. Kasmet mokykla augo- mokytojų kolektyvą papildė nauji mokytojai, buvo steigiamos naujos specialybės. 1966- 67 m. m. įsteigtos smuiko, triūbos specialybės, akordeonininkai susibūrė į orkestrą. Tais pačiais metais muzikinę veiklą pradėjo pirmasis mokyklos choras. Pasitinkant mokyklos 25-metį įsteigti muzikos mokyklos filialai Užpaliuose ir Tauragnuose. Per tuos metus mokinių skaičius ūgtelėjo per 200. 1991 m. Utenos muzikos mokyklai paskirtas erdvus ir šviesus pastatas Maironio gatvėje Nr. 11. 1992 m. tuometinės direktorės J. Barčienės iniciatyva Kultūros ir švietimo ministerija skyrė lėšų rojaliui „Estonia“ įsigyti. Nuo to meto mokyklos koncertų salė tapo Utenos miesto rimtosios muzikos mylėtojų traukos centru. 1996 metus mokykla pasitiko su dar viena džiugia žinia - mokyklos koncertų salėje sumontuoti dvidešimt septynių registrų „Allen“ firmos vargonai, pradedamos vesti vargonų pamokos. 1998 m. rugsėjo 1 d. mokyklai pradėjo vadovauti direktorius Arūnas Katinas. Jo iniciatyva buvo pradėtas modernizuoti muzikinio ugdymo procesas, atnaujinti muzikos instrumentai, įsigyti kompiuteriai su muzikine programine įranga, sukomplektuota moderni įgarsinimo, apšvietimo, garso įrašymo aparatūra. Visos mokytojų darbo vietos aprūpintos kompiuterine technika, šiuolaikiškai įrengti solfedžio ir muzikos istorijos kabinetai. Šiuolaikinių mokymo metodų ir būdų taikymas, naujų mokymo priemonių naudojimas pagerino ugdymo proceso kokybę mokykloje, įtakojo ugdymo turinio pokyčius. Muzikines technologijas jau įvaldė ir taiko kasdieniniame darbe daugelis mokyklos mokytojų. Mokykloje organizuojami kvalifikacijos tobulinimo seminarai, vykdoma meninė projektinė veikla, kuri apima rajono ir šalies ugdymo įstaigas, rengiami tarptautiniai festivaliai, konkursai, organizuojamos įvairaus pobūdžio konsultacijos muzikos mokytojams, rengiami edukaciniai, koncertiniai renginiai visuomenei. Idiegus IKT į ugdymo procesą atsirado prielaidos plėtoti mokinių kūrybiškumą, skatinti autorinę kūrybą. Išmokę taikyti muzikines technologijas, mokytojai ir mokiniai atrado galimybes savo kūrybą įprasminti, suteikti jai išliekamąją vertę. Mokinių autorinė kūryba paskatino rengti projektus, kurių dėka užgimė ir jau dešimtmetį gyvuoja respublikinis autorinės dainos festivalis „Ave, Vita!“ bei rajoninis pilietinės dainos festivalis- konkursas “Volunge šauk ąžuole“. 2005 m. išleista mokinių autorinių dainų knyga „Myliu tave, labai“. Utenos muzikos mokykla plėtoja projektinę veiklą. Bendradarbiaujant su Utenos dailės mokykla bei kitomis (Anykščių, Molėtų, Ignalinos, Zarasų) muzikos ir meno mokyklomis buvo parengti ir įgyvendinti SMM finansuojami Kryptingo vaikų užimtumo projektai (2005, 2006, 2007, 2008 m. ) - „Stilių raida Utenos apskrities jaunųjų menininkų akimis“ . Šių projektų įgyvendinimo rezultatas- parengta ir išleista unikali mokomoji medžiaga- DVD diskai Baroko, Klasicizmo, Romantizmo, Renesanso epochų meno raidos apžvalga. Mokykloje jau eilę metų organizuojami ir šalies muzikos pedagogų puikiai vertinami tarptautiniai konkursai: jaunųjų atlikėjų konkursas „Mažieji talentai“ ir fortepijoninių ansamblių konkursas „Muzikinės akimirkos“. Šie muzikiniai projektai įtraukia daugybę vaikų, ugdo jaunųjų talentų muzikinius gebėjimus, skatina siekti profesionalumo aukštumų. Šiuo metu mokykloje mokosi 260 mokinių, kuriuos moko 22 mokytojai. 11 iš jų - buvusieji šios mokyklos auklėtiniai. Be teorinių disciplinų - solfedžio ir muzikinių technologijų bei muzikos istorijos, mokiniai renkasi vieną iš siūlomų specializacijų: chorinio dainavimo, fortepijono, smuiko, vargonų, akordeono, klarneto, saksofono, fleitos, kanklių, birbynės. 2001 m. įsteigtas saviraiškos skyrius, į kurį priimami visi liaudies instrumentais muzikuoti norintys vaikai, ikimokyklinukai susipažįsta su muzika ankstyvojo muzikinio ugdymo grupėje. Mokiniai ne tik mokosi groti pasirinktu instrumentu, bet turi galimybę muzikuoti kartu su draugais vokaliniuose, instrumentiniuose ansambliuose, choruose. Mokykla didžiuojasi puikiais kolektyvais: saksofonininkų, smuikininkų, fleitininkų, akordeonininkų ansambliais, vokaliniu trio „Mums gerai“, jaunučių choru, jaunių choru „UT RE MIO“, senosios muzikos ansambliu „Vox Animae“, folkloro kapelija „Sietynėlis“, ansambliu „Sietynas“. Šie kolektyvai, jaunieji muzikos atlikėjai garsina Uteną šalyje ir už jos ribų, dalyvauja dainų šventėse, tarptautiniuose, nacionaliniuose konkursuose, festivaliuose, TV projektuose, koncertuoja Utenos miesto, šalies kultūriniuose renginiuose. Utenos muzikos mokyklos veikla neapsiriboja tik mokinių muzikiniu ugdymu. Mokyklos bendruomenė organizuoja muzikinius, kultūrinius renginius, kuriuose mielai lankosi Utenos miesto gyventojai ir svečiai. Tradiciniais tapo Pasaulinės muzikos dienos, Advento, Kalėdų koncertai. Švenčiame Užgavėnes, Kovo 11-ąją minime rengdami muzikuojančių šeimų festivalį „Vienu ritmu“. Puoselėdami ansamblinio muzikavimo tradicijas, eilę metų organizuojame mokyklos festivalį „Kamertonas“, kurio koncertuose skamba visų specializacijų mokinių įvairios sudėties ansamblių atliekami kūriniai. Baigiamųjų egzaminų programų perklausos - tai kasmetiniai akademinės muzikos koncertai, į kuriuos mokyklos absolventai kviečia mokytojus, tėvelius, šeimos narius, draugus. Utenos muzikos mokykla – ryški, perspektyvi muzikos institucija, teikianti profesionalų muzikinį ugdymą, puoselėjanti mokinių, mokytojų kūrybiškumą, bendradarbiaujanti su šalies ir užsienio menininkais, tapusi Utenos miesto kultūrinio gyvenimo dalimi.