Veiverių Antano Kučingio meno mokykla

Veiverių Antano Kučingio meno mokykla
Kauno g. 54, Veiveriai Prienų r., LT-59292
Internetinis puslapis: http://www.kucingis.lt/
Kontaktinė informacija:

Tel.: +370 (319) 68130
El.p. info@kucingis.lt

Direktorius Mindaugas Labanauskas, el.p. mindaugas@akordeonas.lt

Raštvedė Vilija Krasauskienė, el.p. rastine@kucingis.lt

Veiverių Antano Kučingio meno mokykloje šiuo metu mokykloje veikia fortepijono, akordeono, sintezatoriaus, fleitos, gitaros, birbynės, saksofono, audimo, keramikos klasės, suaugusiųjų dailės studija, mokosi 143 mokiniai, dirba 14 pedagogų (iš jų – 3 mokytojai ekspertai, 3 mokytojai metodininkai, 7 vyr. mokytojai). Nuo 2005 m. mokyklai vadovauja direktorius Mindaugas Labanauskas (II vadybinė kategorija). Veiverių Antano Kučingio meno mokykla įkurta 1989 m. Mokyklos įkūrimą inicijavo Jonas Derbutis (buvęs ilgametis mokyklos direktorius) ir Cezaris Pacevičius. 1989 m. mokykloje veikė tik muzikos skyrius (akordeono, fortepijono, kanklių, gitaros specialybės), dirbo 14 pedagogų, mokėsi 72 mokiniai. Nuo mokyklos įkūrimo dirba mokytojai A.Paškauskienė, R.Blebaitė, A.Bareišienė ir J.Derbutis. 1993 m. mokykla iš patalpų buvusiame Starkevičių malūne persikėlė į garsiosios Veiverių mokytojų seminarijos patalpas (Kauno g. 54). Tais pačiais metais mokykloje atidaryta dailiojo medžio apdirbimo specialybė. 1994 m. muzikos mokykla reorganizuojama į meno mokyklą ir jai suteikiamas garbingas iš Veiverių kilusio operos dainininko, Lietuvos kariuomenės majoro, politinio kalinio ir tremtinio Antano Kučingiovardas. 1994 m. pavasarį išleidžiama I-oji absolventų laida (17 mokinių). 1994 m. rudenį atidaroma keramikos specialybė, 1996 m. – audimo-tekstilės specialybė, atnaujinamos gitaros ir birbynės specialybės, 1999 m. – fleitos specialybė. Per 24 metus mokyklą baigė 19 absolventų laidų (204 mokiniai). Buvusios mokinės: Rasuolė Kurtinaitytė (mokyt. T.Kukta), Irma Kurgonaitė, Birutė Augustanavičiūtė, Živilė Duobaitė (mokyt. R.Blebaitė), Aida Masevičiūtė (mokyt. V.Nazarovienė), Virginija Naudžiūtė (mokyt.A.Paškauskienė) pasirinko muzikos studijas. Dailę studijavo Romas Averincevas, keramiką – Edita Jasaitytė(mokyt. B.Pranckevičiūtė). Meninio medžio apdirbimo specialybės mokiniai Edmundas Kreičmonas, Gintautas Barzdaitis, Andrius Lenčiauskas, Darius Jonelis, Mindaugas Banys (mokyt. B.Vyžintas) tęsė mokslus Kauno, Marijampolės, Alytaus aukštesniosiose mokyklose. Muzikos programų mokiniai dalyvauja tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, festivaliuose, Prienų rajono Dainų šventėse, Veiverių seniūnijos renginiuose. Per mokyklos gyvavimo metus koncertuota Kauno M. ir K.Petrauskų lietuvių muzikos, A.Žmuidzinavičiaus, Nacionaliniame M.K.Čiurlionio, M.Žilinsko dailės muziejuose, Prienų kultūros centre, Birštono kultūros rūmuose, Kauno apskrities seminare “Veiverių menai 97”, Kauno apskrities dienose, Kauno miesto dienose, visose rajono muzikos ir meno mokyklose, aplinkinėse vidurinėse mokyklose. Dailės klasių mokiniai savo darbus yra eksponavę Vilniuje LPKI “Lietuvos mokyklai – 600”, Kauno apskrities dienose, Prienų rajono savivaldybėje ir kultūros centre, Veiverių bažnyčioje, Veiverių Šaulių namuose, kiekvienos mokykloje vykstančios šventės ar koncerto metu surengia darbų parodas, puošia mokyklos salę ir klases. Mokyklos mokiniai ir mokytojai ne tik dalyvauja įvairiuose renginiuose, bet ir juos organizuoja. 1998 m. suorganizuotas I-asis lietuvių kompozitorių fortepijoninių kūrinių festivalis tapo tradiciniu. 2002 m. įvyko Prienų r. jaunųjų pianistų festivalis “Pavasario miniatiūros”. 2003 m. mokykloje suorganizuota Prienų r. fortepijono mokytojų konferencija “Fortepijono dėstymo aktualijos šiuolaikinėje muzikos (meno) mokykloje” , 2003 ir 2013 m. – tarptautinis festivalis – konferencija “Nuo fortepijono, akordeono iki sintezatoriaus ir muzikinių technologijų”, 2004 m. – I-asis tarprajoninis jaunųjų pianistų konkursas “Linksmieji pirštukai”, 2005, 2008, 2011 m. – tarptautinis jaunųjų muzikantų konkursas „Olimpo musicale“, 2006 m. respublikinė konferencija „Mokymosi motyvacija muzikos (meno) mokykloje“, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012 m. – respublikinis jaunųjų pianistų konkursas “Linksmieji pirštukai”, 2009 m. tarptautinis akordeonistų konkursas „Ascoltate“. Tikime, kad Veiverių A.Kučingio meno mokykla ir toliau klestės, o mokiniai ir mokytojai sėkmingai garsins mokyklos vardą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.