Viekšnių Vinco Deniušio meno mokykla

Viekšnių Vinco Deniušio meno mokykla
Mažeikių g. 2, Viekšniai Mažeikių r., LT-89493
Internetinis puslapis: http://www.vdeniusismm.lt/
Kontaktinė informacija:

El.paštas: vdeniusismm@gmail.com

Direktorius  

Vitalis Lizdenis

tel.: +370 610 28486.

 

Direktoriaus pavaduotoja 

Rita Bacevičienė

tel.: +370 670 95981

VIEKŠNIŲ VINCO DENIUŠIO MUZIKOS MOKYKLA, neformaliojo meninio ugdymo įstaiga Viekšniuose. 1994 m. rugsėjo mėn. Viekšniuose pradėjo veikti muzikos mokykla kaip Ventos muzikos mokyklos filialas. Pirmaisiais metais vaikai galėjo mokytis chorinio dainavimo, groti akordeonu, fortepijonu, pučiamaisiais instrumentais. Metams bėgant augo moksleivių skaičius, didėjo pedagogų kolektyvas ir ugdytiniai jau galėjo groti klarnetu, smuiku. Nuo 1999-ųjų mokykla veikia kaip savarankiška, juridines teises turinti įstaiga. Tais pačiais metais atidarytas dailės skyrius. 2003 metais įsteigtas teatro skyrius, o mokyklai suteiktas Vinco Deniušio meno mokyklos vardas. Mokykloje veikia visų meno sričių skyriai: muzikos (fortepijono, styginių instrumentų, pučiamųjų instrumentų, akordeono, chorinio dainavimo, sintezatoriaus, gitaros, muzikos teorijos ir kt.), dailės (piešimo, tapybos, skulptūros, kompozicijos, dailės istorijos ir kt.), dramos (teatro raiškos, sceninės kalbos, sceninio judesio, teatro istorijos ir kt.), choreografijos (lietuvių sceninio šokio, klasikinio šokio, istorinio buitinio šokio, pasaulio tautų sceninio šokio, šiuolaikinio pramoginio šokio ir kt.) skyriai. Nuo pat įsikūrimo mokykloje dirba direktorius Vitalis Lizdenis, mokytojai Algis Voveris, Kristina Daugintienė, Milda Tenienė, Rasa Lizdenienė, vėliau prisijunge dar akordeonistas Rimantas Mikalauskas, stažavęsis Italijoje, tarptautinio konkurso laureatas, gitaros mokytojas Raimondas Margalikas. Net tris grupes mokinių šokio meno moko Edita Paulauskaitė.