Vievio meno mokykla

Vievio meno mokykla
Semeliškių g. 40, Vievis Elektrėnų sav., LT-21378
Kontaktinė informacija:

Direktorė

Albina Dmukauskienė

Tel. 8 (528) 26197

 

Direktoriaus pavaduotoja  ugdymui

Adelė Kasputienė

Tel. 8 (528) 26197

El. paštas: vievio.meno.mokykla@zebra.lt

Vievio muzikos mokykla įkurta 1959 metais. Tai pirmoji Trakų rajono mokykla pradėjusi ugdyti gebančius mokytis muzikos vaikus. 1986 metais įkurtas dailės skyrius. Mokykla tapo meno mokykla, mokytojai išugdė nemažai žinomų žmonių. Vievio meno mokykla kasmet kviečia vaikus ugdyti savo meninius gebėjimus dailės ir muzikos skyriuose, sužinoti daug paslapčių, padedančių įgyvendinti kūrybines idėjas, jas pristatyti vietos bendruomenei, respublikoje ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose. Ši mokykla – meno kūrėjų ir atlikėjų, saviraiškos, tradicinių amatų ir tradicinio muzikavimo ugdytoja Vievyje. Čia organizuojami koncertai, parodos ir jų pristatymai, projektai, susitikimai ir integruoti renginiai. Organizuojami mokyklos ir tarpmokykliniai, savivaldybės ir respublikinės reikšmės konkursai, festivaliai. Dailės skyriaus mokiniai iliustruoja garsių rašytojų knygas: S.Gedos, V.Račicko, J.Lauciaus, V.Žeimanto ir V.Mizero. Iki 2015 m. dailės skyriaus mokiniai iliustravo, dailės mokytojai sudarė ir išleido 20 knygų, leidinių. Mokinių piešiniai spausdinami laikraščiuose, puošia knygų, žurnalų viršelius ir puslapius. Mokyklos veikla įvairi ir gerai planuojama atsižvelgiant į laiko aktualijas. Aktyviai dalyvaujama miesto, savivaldybės ir respublikos kultūriniame gyvenime. Įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, mokiniai tapę laureatais, garsina mokyklą. Vievio meno mokykla – draugiška ir siekianti bendradarbiauti su kitomis panašaus profilio mokyklomis. Kvalifikuoti mokytojai, savo srities puikūs specialistai, daug jėgų skiria meninei ir metodinei veiklai, vaikų saviraiškai ir kūrybingumo skatinimui bei atskleidimui. Meno mokykla įsikūrusi dviejuose renovuotuose pastatuose. Mokyklai priklausantys namai pastatyti 1865 metais, pradėti renovuoti 2010 m. spalio mėn., 2012 m. lapkričio mėn. užbaigtas dailės skyriaus pastatas, o nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. užsiėmimai vyksta muzikos skyriaus abiejuose aukštuose. Sustiprinta ugdymui skirta materialinė bazė. Mokykla rūpinasi mokiniams teikiamų meninio ugdymo paslaugų įvairove ir kokybe. Muzikos skyriuje siūloma mokytis groti akordeonu, fleita, fortepijonu, gitara, kanklėmis, saksofonu arba smuiku.
Prenumeruokite „Muzikos barus“!