Vilniaus Algirdo muzikos mokykla

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla
Algirdo g. 23/6, Vilnius, LT-03219
Internetinis puslapis: http://www.vamm.lt/
Kontaktinė informacija:
  • Direktorius, tel., faksas (8 5) 233 24 14
  • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tel. (8 5) 233 09 14
  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, tel. (8 5) 233 39 25
  • Direktoriaus pavaduotoja ūkiui, tel. (8 5) 233 11 58
  • Budėtojas, tel. (8 5) 233 09 06
  • Raštinės vedėja, tel.( 8 5) 233 24 14
    El.paštas: algirdomm@gmail.com; rastine@algirdo.vilnius.lm.lt
Vilniaus Algirdo muzikos mokykla – tai vaiko kūrybiškumą ir įvairius gebėjimus puoselėjanti įstaiga. Tai mokykla, mokanti mokinius dainuoti ar groti vienu ar kitu muzikos instrumentu, ugdanti jų meninį skonį, formuojanti kolektyvinio muzikavimo įgūdžius, rengianti koncertus mokyklos bendruomenei bei Vilniaus visuomenei. Tai mokykla, kurios geriausi mokiniai bei meniniai kolektyvai sėkmingai dalyvauja respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose. Tai mokykla, vykdanti nusikaltimų prevenciją, užimdama vaikus jiems naudinga veikla. Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje, įkurtoje 1968 m. rugsėjo 1d., dirba apie 90 pedagogų, mokosi virš 800 mokinių. Per mokyklos gyvavimo laikotarpį ją baigė apie 2500 absolventų. Tokiu kiekiu pasipildė išprususių muzikos klausytojų, įvairių meno kolektyvų dalyvių skaičius. Kai kurie iš absolventų pasirinko muziko profesionalo kelią. Iš jų paminėtini: dainininkė S.Trimakaitė, fleitistė L.Šulskutė, smuikininkė L.Katinaitė, džiazo gitaristas L.Šinkarenko, kompozitorė S.Dikčiūtė, Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos gabių vaikų centro vedėjas Ž.Meškuotis. Vizija Vilniaus Algirdo muzikos mokykla – moderni neformaliojo muzikinio ugdymo institucija, tenkinanti Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo meninio ugdymo ir saviraiškos poreikius, meninės kompetencijos įgijimo ir plėtotės centras. Mokykla, kurios mokiniai bei bendruomenės nariai savo veikla garsina Vilniaus miesto bei respublikos vardą, bendradarbiauja su šalies bei užsienio institucijomis. Mokykla - šeimai ir visuomenei atviras kultūros židinys, puoselėjantis kūrybiškumą, tradiciją, toleranciją, pilietiškumą, udantis išsilavinusią, socialiai aktyvią asmenybę, sugebančią aktyviai veikti rinkos ekonomikos sąlygomis, besididžiuojančią savo mokykla, miestu, valstybe.