Vilniaus arkikatedra bazilika

Vilniaus arkikatedra bazilika
Šventaragio g., Vilnius, LT-01143
Internetinis puslapis: http://www.katedra.lt/
Kontaktinė informacija:

Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika

Katedros a. 2, LT-01143 Vilnius

Tel. / faks. (5) 261 07 31

Tel. (5) 261 11 27

El. paštas: parapija@katedra.lt

www.katedra.lt

Rekvizitai 

Kunigas budi:

Šiokiadieniais ir šeštadieniais zakristijoje-raštinėje

   nuo 7.30 iki 9 val. ir nuo 15.30 iki 19 val.

Sekmadieniais kunigo teirautis prieš arba po šv. Mišių.

Kunigui skambinti telefonu

Kunigo budėjimo laiku galima skambinti tel. (5) 261 07 31.

Kitu laiku skubiu ir svarbiu reikalu galima skambinti tel. 8 670 178 52.

Dėl ekskursijų

Turistai gali lankyti Katedrą tik tuomet, kai nevyksta pamaldos.

Dėl Katedros požemių lankymo reikia kreiptis į Bažnytinio paveldo muziejų

www.bpmuziejus.lt/index.php

Tel. 8 (5) 269 78 00

El. paštas: katedrospozemiai@bpmuziejus.lt

Parapijos namai

Tilto g. 1A, LT-01101 Vilnius

Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros bazilika (arba tiesiog Vilniaus katedra) stovi Vilniaus senamiestyje, pilių teritorijoje. Arkivyskupijos ir dekanato centras. Bažnyčioje yra Šv. Kazimiero koplyčia.