Vilniaus kongresų rūmai

Vilniaus kongresų rūmai
Vilniaus g. 6, Vilnius, LT-01119
Internetinis puslapis: http://www.lvso.lt/lt
Kontaktinė informacija:

Administracija:

Tel.: 8 5 262 81 27, faks.: 8 5 212 09 66
Vilniaus g. 6/16, Vilnius, LT-01102

Gintaras Rinkevičius 
Orkestro meno vadovas ir vyr. dirigentas
Tel.: 8 5 262 81 27

Stasys Pancekauskas
L.e.p Orkestro vadovas
Tel.: 8 5 262 81 27

Martynas Būdvytis 
Ūkio skyriaus vadovas
     Tel.: 8 5 261 29 16     

Danguolė Zulonienė
Vyriausia buhalterė
Tel.: 8 5 261 84 25

Donata Rinkevičienė
Atlikėjų koordinatorė
Tel.: 8 5 262 95 42

Karina Amulienė
Koncertų skyriaus vadovė
Tel.: 8 5 261 24 91

Danguolė Muravjova 
Personalo specialistė - sekretorė
Tel.: 8 5 262 81 27
Faks.: 8 5 212 09 66

Darius Paukštis 
Administratorius
Tel.: 8 5 261 87 07

Andrius Puplauskis
Orkestro inspektorius
Tel.: 8 5 262 95 42
  
Živilė Kačerauskienė
Teisininkė
Tel.:8 5 261 76 04

Bilietų kasa

Tel.: 8 5 261 88 28
Kasos darbo laikas:

Pirmadieniais12 - 19 val.

Antradieniais12 - 19 val.

Trečiadieniais12 - 19 val.

Ketvirtadieniais12 - 19 val.

Penktadieniais12 - 19 val.

Šeštadieniais11 - 16 val.

Sekmadieniais Išeiginės 

XIX a. pab. būsimųjų rūmų vietoje stovėjo privatūs namai, kurie Antrojo pasaulinio karo metais naudoti kaip ligoninė. 1944–1963 m. pastatuose veikė Vilniaus 6-oji vidurinė mokykla, kurią iškėlus atsilaisvinose patalpose įkurtos Lietuvos TSR Švietimo ministerijos respublikinė neakivaizdinė vidurinė mokykla. 1982 m., nugriovus anksčiau šioje vietoje stovėjusius namus, buvo pastatyti LKP Centro Komiteto rūmai. 1984 m. buvo suprojektuota automobilių stovėjimo aikštelė ir Politinio švietimo namai prie LKP CK, kurie turėjo užimti likusį laisvą plotą. 1989 m. prasidėjo pastato statybos, bet Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, jos sustojo. 1993 m. įkūrus Valstybinę Kongresų rūmų statybos direkciją ir gavus lėšų, darbai buvo atnaujinti.[1] 1999 m. pabaigus statinį, šis perduotas Vilniaus universitetui ir Lietuvos valstybinio simfoninio orkestrui[2], bet vėliau Vilniaus universitetas perdavė savo patalpas Lietuvos muzikos akademijai.
Prenumeruokite „Muzikos barus“!