Vilniaus paveikslų galerija (Lietuvos dailės muziejaus padalinys)

Vilniaus paveikslų galerija (Lietuvos dailės muziejaus padalinys)
Didžioji g. 4, Vilnius., LT-LT-01128
Internetinis puslapis: http://www.ldm.lt/VPG/Index.htm
Kontaktinė informacija:

Kontaktai
Adresas: Didžioji g. 4, LT-01128, Vilnius.
Tel.: (8 ~ 5) 212 08 41, 212 42 58.
Faksas (8 ~ 5) 212 0841.
Mob. tel. 8 687 16 739.
Ekskursijos užsakomos telefonu (8 ~ 5) 2124258.
El. paštas galerija@ldm.lt

Vedėjas – Vytautas Balčiūnas.

 

Informacija lankytojui

Darbo laikas:
antradieniais – šeštadieniais 11–18 val.;
sekmadieniais 12–17 val.  
Valstybinių švenčių išvakarėse dirba vieną valanda trumpiau.

Bilieto kaina:
suaugusiesiems – 6 Lt (1,74 €);

Chodkevičiai – viena žymiausių, turtingiausių ir įtakingiausių gudų kilmės Lietuvos didikų giminių, kurios palikuonys gyvena iki šiol. Nuo XIV-XV a. sandūros Chodkevičiai garsėjo kaip sumanūs ir narsūs karvedžiai bei diplomatai, ištikimi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės interesų gynėjai, vedybų keliu susigiminiavę netgi su valdančiąja Gediminaičių-Jogailaičių dinastija. Ši giminė Lietuvos valstybei vien senatorių (vaivadų, kaštelionų, ministrų, vyskupų) XV-XVIII a. davė beveik dvi dešimtis. Chodkevičiai vieni pirmųjų Lietuvoje gavo paveldimo didikų titulo patvirtinimą iš imperatoriaus Ferdinando I Habsburgo rankų – 1555 m. tapo Šventosios Romos imperijos grafais. Šis titulas netrukus buvo pripažintas Lietuvoje ir Lenkijoje, vėliau Rusijoje, kitose Europos valstybėse. XV a. žymiausias giminės atstovas buvo Jonas Chodkevičius († 1484), tapęs Kijevo vaivada ir LDK rūmų maršalka. XVI a. Chodkevičių giminė suskilo į tris šakas – Bychovo, Berestovicos ir Supraslio. XVI-XVII a. pradžioje labiausiai iškilo ir išgarsėjo Bychovo Chodkevičiai. Būtent šios šakos pradininkas Žemaičių seniūnas, Trakų bei Vilniaus kaštelionas Jeronimas (†1561) pirmasis buvo pagerbtas grafo titulu. Jo sūnus Jonas (†1579) – Žemaitijos seniūnas, Vilniaus kaštelionas, LDK didysis maršalka ir Livonijos administratorius bei etmonas – Liublino unijos sudarymo metais greta kunigaikščių Radvilų buvo tapęs vienu įtakingiausių LDK valstybininkų ir sumaniausių diplomatų, ieškojusių geriausios išeities iš Lietuvai nepalankių unijos sąlygų bei grėsmingos tarptautinės padėties. 1572 m. mirus Žygimantui Augustui, Jonas Chodkevičius buvo vienas kandidatų į Lenkijos ir Lietuvos valdovo sostą. Jo sūnus Jonas Karolis (1560-1621) tapo pirmuoju LDK senatoriumi – Vilniaus vaivada ir LDK didžiuoju etmonu, Livonijos administratoriumi. Šis karvedys, 1605 m. laimėjęs Kirchholmo (Salaspilio) mūšį prieš kelis kartus skaitlingesnę Švedijos karaliaus Karolio IX kariuomenę, išgarsino giminės vardą visoje Europoje. Grafas J.K. Chodkevičius buvo tituluojamas Lietuvos ir Lenkijos vicekaraliumi Maskvoje, lyginamas su kitais katalikiškosios