Turinys

1999 Nr. 9 (260)

MUZIKŲ SĄJUNGOJE 2 p.
TRISDEŠIMT KETVERI M. K. ČIURLIONIO KONKURSO... (2) 4 p.

A. Ramanauskienė PAŽAISLIO ŠVENTĖ: MUZIKAI IR VISIEMS MUMS l0 p.
A. Žigaitytė MENO TARYBOS NARIAI IŠGELBĖJO TRAKŲ... 14 p.
A. Žigaitytė ŠV. KRISTUPO VASAROS MUZIKA 18 p.
L. Jonušienė THOMO MANNO FESTIVALIS IR JO KONTEKSTAI 20 p.
L. Drąsutienė FORTEPIJONO PEDAGOGIKOS PUOSELĖTOJA 22 p.
V. Zymančiūtė AKORDEONININKŲ VASAROS FESTIVALIS-SEMINARAS... 24 p.
R. Kryžauskienė KELI ŠTRICHAI PIANISTĖS PORTRETUI 26 p.
E. Gudžinskaitė JONAS TAMULIONIS: ŠIRDYJE ISPANIJA, MINTYSE... 28 p.
GENOVAITĘ KRASKAUSKAITĘ PRISIMENANT 30 p.
A. Stasiūnaitė, V. Česas PILĖNŲ KUNIGAIKŠTIS 32 p.
Z. Rinkevičius MUZIKA MOKYKLOJE: POSŪKIS Į VERTYBES 36 p.
A.Lapinskas LIETUVĄ NEŠANTYS Į PASAULĮ 38 p.
PANORAMA 40 p.
A. Žiūraitytė KURGI ŽMOGAUS GALIMYBIŲ RIBOS? AR JELENAI... 46 p.
M. Dvarionaitė, J. Domarkas IN MEMORIAM: ILJA MUSINAS 48 p.
A. Ruzgaitė TREČIOJI BALETO „ROMEO IR DŽULJETA“ VERSIJA... 50 p.
J. Finkelšteinas DIRIGENTAS, KURIS NETIKI J. W. GOETHE'S TEIGIMU... 52 p.
A. Listavičiūtė DŽIAZAS IŠ ČIKAGOS „THE ART ENSEMBLE OF CHICAGO“ 54 p.
O. Budnikaitė DIRIGENTAI VARŽOSI DĖL SVARBIŲ POSTŲ 52 p.
R. Leipus DUKE ELLINGTON 58 p.
PASAULIO KALEIDOSKOPAS 61 p.
E. Baltrimas MONTSERRAT CABALLĖ – PIRMOJI OPEROS DAMA 62 p.
J. Finkelšteinas „NEBAIGTOSIOS“ LIKIMĄ LĖMĖ ATSITIKTINUMAS 64 p.