Turinys

1999 Nr. 7–8 (258–259)

LIETUVOS MUZIKŲ SĄJUNGOJE 2 p.
VILNIAUS FESTIVALIO '99 DIENORAŠTIS 6 p.
E.
Černiauskaitė TRISDEŠIMT KETVERI M. K.ČIURLIONIO KONKURSO METAI (1) 14 p.
A. Žigaitytė DONATAS KATKUS IR JO ORKESTRAS 18 p.
L. Stankevičiūtė AKTORIUS MUZIKINĖJE SCENOJE 22 p.
B. Pociejus DIDYSIS ROMANTIZMAS IR INTERPRETACIJOS MENAS 25 p.
E. Šulaitis G.BIZET „KARMEN“ ČIKAGOS LIETUVIŲ OPEROJE 26 p.
A. Motuzienė „TRYS TIGRAI“ UGDO NAUJĄJĄ KLAUSYTOJŲ KARTĄ 29 p.
V. Tumasonienė L. V. LOPO „MISSA BREVIS“ PREMJERA LIETUVOJE 30 p.
E. Černiauskaitė NORĖJAU DAINUOTI LIETUVOJ 32 p.
J. Petrikaitė DU JUBILIEJAI 34 p.
PANORAMA 38 p.
T. Bakučionis BAROKO MUZIKOS ELITAS VILNIUJE 50 p.
T. Bakučionis SENOJI MUZIKA 53 p.
V. Čepliauskas IŠ TIESŲ MIRTIS YRA AUKŠČIAUSIA PALAIMA 54 p.
J. Finkelšteinas SUNKUS P. ČAIKOVSKIO ŠEDEVRO STARTAS 59 p.
A. Ruzgaitė DIDYSIS TEATRO MAGAS 62 p.
A. Listavičiūtė MILĖS DAVIS CAPITOL ORCHESTRA 68 p.
DŪDŲ KAMPAS 70 p.
KĄ VEIKIA MUZIKAI, KAI JIE NEMUZIKUOJA? 72 p.