Turinys

1999 Nr. 4 (255)

MUZIKŲ DRAUGIJOJE 2p.

A. Nekrošienė DU DAVIDO GERINGO VAKARAI IR POST SCRIPTUM 4p.

IN MEMORIAM YEHUDI MENUHINAS 6 p.

L. Jonušienė POKALBIS SU LORDU MENUHINU: IMPROVIZACIJOS BERNARDO BERENSONO TEMA 8-14 p.

A. Žara BENEFISUI KARALIUS PILYPAS II l0 p.

T. Bakučionis SAVAITĖ SU MOZARTU VILNIUJE 12 p.

E. Černiauskaitė MOZARTO STUDIJOS MUZIKOS AKADEMIJOJE 14p.

L. Sugintienė STASYS DOMARKAS 16 p.

V. Čepliauskas SHAKESPEARE'AS: genijus ar apsišaukėlis? 22 p.

L. Sirutienė PRIE DARBO STALO: VIDA KRAKAUSKAITĖ 26 p.

A. Lapinskas BALTIJOS DAINŲ KELIAS 28 p.

D. Tamošaitytė KANKLIŲ SAKMĖS 31 p.

PANORAMA 32 p.

M. Urbaitis NAUJOJI MUZIKA: kompozitorių ir kūrinių likimai 40 p.

R. Bliškevičius NIKOLAUS HARNONCOURT 42 p.

G. Kuprevičus „INTERNETAS“ – MUZIKINĖS ATODANGOS 46 p.

J. Finkelšteinas ZALCBURGO „MOZARTEUM“ – BENAMĖ 48 p.

A. Ruzgaitė ŠVIESUS TALENTAS 50 p.

A. Listavičiūtė „KAUNAS JAZZ‘99“ 52 p.

DŪDŲ KAMPAS 54 p.