Atkurtam VRM reprezentaciniam orkestrui – 10 metų

1999 Nr. 2 (253), Gerimantas Statinis

Orkestro biografija prasideda 1935-aisiais, kai Kaune prie VRM Policijos departamento buvo įkurtas Lietuvos policijos, vėliau pavadintas Reprezentaciniu, orkestras. Tai vienintelis Lietuvoje profesionalus pučiamųjų kolektyvas, galutinai neišformuotas nei rusų, nei vokiečių okupacijų metais. Vadovaujant Broniui Jonušui, 1937-1944 metais orkestras išsiplėtė iki 80 atlikėjų.

1989-ųjų vasario 16-ąją suplevėsavus atgimstančios Lietuvos vėliavoms, dirigentui Algirdui Radzevičiui pavyko įtikinti Lietuvos savanorių gaisrininkų valdybą ir, paskelbus konkursą, įkurti profesionalų jaunimo orkestrą, kurį sudarė 28 Valstybinės konservatorijos (dabar LMA) Pučiamųjų katedros studentai. Vėliau, pritrūkus lėšų, orkestras pateko VRM Priešgaisrinės apsaugos valdybos žinion, o nuo 1991-ųjų rudens tiesiogiai pavaldus VRM. Šiuo metu orkestre tarnauja ir dirba 57 žmonės. Tai liktinės tarnybos pareigūnai: muzikantai, būtinosios karinės tarnybos kariai ir artistai atlikėjai. 1993 metais vyriausiajam dirigentui A.Radzevičiui suteiktas pulkininko leitenanto, o 1998-aisiais - pulkininko laipsnis. Dešinioji ranka ir antrasis dirigentas - LMA karinių orkestrų kapelmeisterių skyriaus magistrantas vyr. leitenantas Eimantas Anskaitis. Priminsime, kad maestro A.Radzevičius dirba ir pedagoginį darbą LMA Orkestrinio dirigavimo katedroje, o Eimantas - jo studentas. Orkestras su koncertais lankėsi Švedijoje, Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, net septynis kartus Lenkijoje, iš kur grįždavo su apdovanojimais.

Tikriausiai nė vienas orkestras neturi tokio rekordinio mintinai grojamo repertuaro - net 3 valandos! Orkestras be natų moka visus dvidešimt B.Jonušo maršus, o kur dar įvairių šalių, sutinkant svečius, himnai? Programos patrauklios, renginių metu išsiskiria iš kitų orkestrų šou programos išbaigtumu. Pūtikai taip pat ir dainuoja, o padedami šešių simpatiškų šokėjų, linguoja į taktą bei vaikšto patys, ko nelabai mėgsta kitų pučiamųjų orkestrų muzikantai. Kolektyvas įrašė 6 audiokasetes, 2 kompaktines plokšteles ir turi profesionaliai nufilmuotą ne vienos valandos videomedžiagą.

VRM reprezentaciniam orkestrui nėra lengva, nes daugelis jo narių neturi aukštojo ar specialaus muzikinio išsilavinimo - koncertmeisteriams tenka daug ir kantriai dirbti. Per septynerius metus pasikeitė per 100 būtinosios tarnybos karių, kurie buvo baigę muzikos mokyklas ar groję jaunimo pučiamųjų orkestruose, ir tik keturi jų turėjo konservatorijos diplomus. Orkestro darbo krūvis gana didelis - kolektyvas aptarnauja visus Lietuvos vidaus reikalų sistemos padalinius ir per metus vidutiniškai dalyvauja apie 150 įvairaus pobūdžio renginių.

Maestro A.Radzevičius pritaria pradėtai gvildenti temai dėl glaudesnio pūtikų ir orkestrų vadovų bendradarbiavimo. Jis mano, kad anksčiau, kai Lietuvoje buvo gerokai daugiau šio žanro kolektyvų, tai vyko nuoširdžiau, be ambicijų, ir sutinka, jog dažniau reikėtų (ne vien per šventes) visiems susiburti bei geranoriškai aptarti bendrus reikalus.

Prenumeruokite „Muzikos barus“!