Turinys

2003 Nr. 12–1 (311–312)

Indra Karklytė Kur žygiuoja muzikai 1 p.
Audronė Žigaitytė Kalėdų dovana iš Zalcburgo 4 p.
Tomas Bakučionis, Rima Povilionienė, Janina Bagdonienė, Tamara Vainauskienė, Lina Navickaitė, Eugenijus Ignatonis, Edmundas Gedgaudas,Beata Baublinskienė, Audronė Žiūraitytė Didžioji salė 8 p.
Tomas Bakučionis Švedijos garsai Lietuvoje – nauja meninė ir organizacinė patirtis 18 p.
Justa Adomonytė Kitas Rigoletas 22 p.
Daina Adamkevičiūtė Violeta ir Alfredas: šventinis brindisi publikai 25 p.
Lina Navickaitė „Muzikoje nemėgstu tuštumo...“ 26 p.
Daiva Kšanienė Tarptautinis studentų kamerinių ansamblių ir koncertmeisterių konkursas 28 p.
Vida Umbrasienė Muzikinio kartų dialogo beieškant 30 p.
Vaclovas Juodpusis Kūryba, grįžtanti į Lietuvą 31 p.
Šarūnas Nakas Iššūkis miestui: tikroji Kauno operetė 32 p.
Rita Nomicaitė Eduardo Balsio kūrinių CD 35 p.
Tautvydas Bajarkevičius Vytauto V. Jurgučio „Garso kaukės“ 36 p.
Dainora Merčaitytė Modernus ir romantiškas festivalis „Iš arti“ 38 p.
Anatolijus Lapinskas Dainų šventės tapo pasaulio kultūros savastimi 40 p.
Panorama 44 p.
Mindaugas Urbaitis Šiaurės kraštų mušamieji ir naujoji britų muzika 50 p.
Malcolm Bilson Ankstyvojo fortepijono mitas (2) 52 p.
Eglė Gudžinskaitė Skambančios Loretos Narvilaitės metaforos 55 p.
Aliodija Ruzgaitė Įspūdingas mėnuo baleto artistams 56 p.
Jūratė Terleckaitė Iš jubiliejinio festivalio „Dance Umbrella“ sugrįžus 58 p.
Virgis Baublinskas Festivalis „Vilnius Mama Jazz 2003“ 62 p.
Algimantas Trečiokas Maria Callas – operos primadona 64 p.
Sigitas Grybas-Saga Brangios muzikos metai 68 p.
Jurgita Kaubrytė-Melienė Sunki liga ir grįžimas namo 70 p.
Muzikų sąjungoje 72 p.