Turinys

2004 Nr. 7–8 (318–319)

Viktoras Gerulaitis Kaip kurtas pasaulis 1 p.
Lina Navickaitė „Kristupo klavyrai“: koncertai, kursai, komentarai 5 p.
Eglė Grigaliūnaitė Apie Edipą Londone arba operos „Graikas" premjera Vilniuje 8 p.
Algis Klova Džiazuojantis festivalis 12 p.
Tomas Bakučionis Vargonų muzikos koncertai Šv. Kazimiero bažnyčioje tęsia senas tradicijas 13 p.
Edmundas Gedgaudas Epizodai ir epizodėliai 14 p.
Tomas Bakučionis, Živilė Ramoškaitė, Aliodija Ruzgaitė Vilniaus festivalio dienoraštis 18 p.
Indra Karklytė Tarp savų sienų tarptautinė konkurencija 24 p.
Ramutis Čepinskis apie Kauno kultūrą ir aukštąsias meno mokyklas 26 p.
Inga Korlychanova Operos bosas, choro dirigentas, prezidentas... 28 p.
Viktorija Gurska Pasauliui mes įdomūs tiek, kiek esame saviti 32 p.
Zita Abromavičiūtė Profesionaliojo akordeono meno raida Lietuvoje 34 p.
Elvyra Užkurėlytė-Baltinienė Sugrįžimų atradimai 37 p.
Nauji leidiniai 38 p.
Lietuvos muzikos link 39 p.
Panorama 40 p.
Leonidas Melnikas Šiuolaikėjanti klasika 46 p.
Lina Navickaitė Ar gali semiotika išspręsti mūsų laikų problemas 48 p.
Giedrius Kuprevičius Muzika – prekė. Ar tik prekė? 50 p.
Kryžiažodis 52 p.