Turinys

2005 Nr. 7-8 (330–331)

Audronė Nekrošienė Mozarto „Requiem“ – jaudinantis ir provokuojantis 1 p.
Tomas Bakučionis W. A. Mozarto „Requiem" Tytuvėnų festivalyje – nestandartinė Andreso Mustoneno versija 3 p.
Elvyra Kučinskaitė: Tytuvėnų festivalis – avantiūra ar įžvalga? 4 p.
Tytuvėnų festivalio dienoraštis 5 p.
Elvyra Kučinskaitė „Praregėjimas suartino ir atlikėjus, ir publiką“ 8 p.
Don Campbell: Mozarto muzikos galia 10 p.
Heinzas Gertneris Mozarto „Requiem“ ir Constanze's Mozart sandėriai 16 p.
I
nga Bagaliūnienė Kantata apie Ąžuoliuką 20 p.
Rita Nomicaitė, Daiva Tamošaitytė, Giedrė Gabnytė, Tomas Bakučionis, Inga Baga, Algirdas Klova Didžioji salė 26 p.
Eugenija Žakienė Pažaislio festivaliui įpusėjus 32 p.
Vasaros pradžioje – naujas lietuviško džiazo kompaktinis diskas 35 p.
Skirmantė Valiulytė „Nepaklusniųjų žemė“: kamerinės muzikos ir ekologijos festivalis Neringoje 36 p.
Algimantas Barniškis Čikagos lietuvių opera atšventė 49-jį sezoną 39 p.
Sofija Jonaitytė Jubiliejų pasitinkant 40 p.
Danutė Bindokaitė Vėl atgimusios dainos 44 p.
Darius Kučinskas Ekspozicija „Algirdo Greimo vaikystė“ Suomijoje 46 p.
Rūta Goštautienė Prologas 48 p.
Panorama 50 p.
Lina Navickaitė Muzikinis sezonas Helsinkyje 58 p.
Jūratė Terleckaitė A. Bournonville'is ir jo kūrybai skirtas festivalis 64 p.
Tomas Bakučionis Džiazo portretas: Chickas Corea 68 p.
Muzikų sąjungoje 71 p.
Kryžiažodis 72 p.

 

Beethovenui 250
Traviata