Turinys

2005 Nr. 3–4 (326–327)

Loreta Narvilaitė Dainos sparnais 1 p.
Algirdas Klova, Aleksandra Pister, Tomas Bakučionis, Dalia Kairaitytė, Vitalija Mockutė, Indra Karklytė, Rima Povilionienė, Rima Povilionytė, Edmundas Gedgaudas, Asta Pakarklytė, Aleksandra Žvirblytė, Audronė Jasinevičiūtėlvanauskienė, Ovidijus Petkevičius Didžioji salė 6 p.
Viktoras Jakovlevas Džiazo muzikantas turi spinduliuoti energiją 18 p.
Balys Vaitkus Giedrė Lukšaitė-Mrazkova: „Kartais moku būti labai stipri..." 20 p.
Edmundas Gedgaudas Viskas ateina įkvepiant 24 p.
Algimantas Kubiliūnas Aklagatvio vingiai, arba Kur einame? 28 p.
Eglė Valantinienė Kultūros pažinimas šiandienos ugdymo procese 29 p.
Indra Karklytė, Asta Pakarklytė Smuikininkų aritmetika 30 p.
Vaclovas Juodpusis Antrojo šimtmečio kanklių karalienė 32 p.
Girėnas Povilionis, Rima Povilionienė Kada gimsta muzika?.. 35 p.
Nauji leidiniai 42 p.
Panorama 44 p.
Rokas Zubovas Atradęs Čiurlionį 54 p.
Violetos valanda 58 p.
Sigita Stašaitytė Sibiro bel canto 60 p.
Ona A. Čepaitytė-Gams Prikeltos „Reino nimfos“ 62 p.
Helmutas Šabasevičius "Piterį Peną" šoka menų mokyklos baleto skyriaus moksleiviai 64 p.
Viktoras Jakovlevas „Petrarka“ džiazo į plastikinį maišelį nevynioja 67 p.
Julija Jačėnaitė Improvizacija konkurso tema 67 p.
Nijolė Jačėnienė Muzika televizijos ekrane: ar reikia kalbėti apie muziką? (4) 68 p.
Muzikų sąjungoje 70 p.
Kryžiažodis 71 p.