Turinys

2006 Nr. 1–2 (336–337)

Vitalija MOCKUTĖ Retrospektyva: Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos orkestras prieš 30 metų ir dabar 1 p.
Tomas BAKUČIONIS 50 metų, kai pirmąkart pakėlė batutą 3 p.
Julius FINKELŠTEINAS Iš D. Šostakovičiaus Kamerinės simfonijos biografijos 4 p.
Daiva TAMOŠAITYTĖ Fortepijono poetė ir post-modernizmo mūza 8 p.
Daiva TAMOŠAITYTĖ Valstybinio Glinkos styginių kvarteto viešnagė Lietuvoje 9 p.
Rima POVILIONIENĖ Vienos operos istorija 10 p.
Vida UMBRASIENĖ Dainuokime drauge 11 p.
Rita ALEKNAITĖ-BIELIAUSKIENĖ Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro kelias 12 p.
Irena MIKŠYTĖ Lengvojo žanro virtuozas 20 p.
Eugenija ŽAKIENĖ Muzikinė „Paryžiaus katedros“ interpretacja 24 p.
Eugenija ŽAKIENĖ Viena Kauno muzikinio teatro „premjerų" 26 p.
Jūratė KLOVIENĖ Pusė amžiaus šalia Kompozitoriaus 28 p.
Algirdas ŠUMSKIS Dainuok, širdie, gyvenimą! 34 p.
Algirdas AMBRAZAS Nepažįstamoji Juliaus Juzeliūno opera 36 p.
Aleksandra ŽVIRBLYTĖ „Muzikai be sienų“ – penkeri 40 p.
Simona SMIRNOVA Jauno žmogaus kūryba ir vidinė kova, arba Pagiriamasis žodis „undergroundui“ 42 p.
Vita ČESNULEVIČIŪTĖ Profesorei Kornelijai Kalinauskaitei - 80 44 p.
Irena SKOMSKIENĖ Kultūrų dialogas tęsiasi 50 p.
Irena SKOMSKIENĖ Chopino Fantazija f-moll - „nepašvęsta kokiai nors George Sand“ 51 p.
Diskografija 52 p.
Panorama 54 p.
Rūta GRINEVIČIŪTĖ „Toska“ – apie amžinus dalykus naujai 58 p.
Julius FINKELŠTEINAS Ką mes žinome ir ko nežinome apie Mozarto operas 60 p.
Livija GULBINAITĖ Aplodismentai choreografui, peržengusiam dviejų amžių sandūrą 62 p.
Aliodija RUZGAITĖ Lietuvos baleto 80-mečio savaitė 64 p.
Muzikų sąjungoje 66 p.
Ovidijus PETKEVIČIUS W. A. Mozarto muzikos fone Klaipėdos muzikinis teatras tampa meninės brolijos centru 70 p.