Biržuose muzikavome, bendravome ir mokėmės

2015 Nr. 9–10 (452–453), MB inf.

2015 m. rugsėjo 3–6 dienomis Biržuose vyko jau penktoji Tarptautinė kūrybinė-edukacinė stovykla „Muzikuokime drauge“. Kaip ir ankstesniais metais, bendravo, kartu muzikavo ir tobulinosi per 100 moksleivių ir jų mokytojų, jiems užsiėmimus vedė pedagogai iš Didžiosios Britanijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Stovyklos dalyviams bendro muzikavimo subtilybes stengėsi atskleisti Londono Guildhallo muzikos mokyklos (Guildhall Music School) profesorius, Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos prezidentas smuikininkas Evanas Rothsteinas (Didžioji Britanija), Latvijos fondo „Grojame su draugais“  (Muzicējam kopā ar draugiem) steigėja ir vadovė, Rygos Jāzepo Mediņio 1-osios muzikos mokyklos mokytoja pianistė Gunta Melbārde, Heino Ellerio muzikos mokyklos direktorė, Estijos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja bei Estijos muzikos mokyklų asociacijos pirmininkė Kadri Leivategija, LMTA profesorius smuikininkas Petras Kunca, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokytojai violončelininkė Ramutė Kalnėnaitė ir Pučiamųjų skyriaus vedėjas tūbininkas Antanas Ladyga, vargonininkas ir klavesinininkas Vilimas Norkūnas, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos ansamblinio muzikavimo grupės pirmininkė pianistė Daiva Stulgytė-Povilaitienė ir Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytojas Linas Dužinskas.

„Kai 2011 metų rugsėjį pirmą kartą rinkomės Biržuose, vargu ar galėjome tikėtis, kad sulauksime pirmosios sukakties – šiemet jau penktą kartą šiame svetingame krašte susitikome vedami noro muzikuoti drauge. Per penkerius metus ne tik išaugome ir sustiprėjome, bet ir susibičiuliavome, išmokome dalintis ir geromis idėjomis, ir problemomis, drauge ieškome būdų kaip jas spręsti trejus metus muzikavimą lydinčiuose seminaruose ir diskusijose. Džiugu, kad iš pradžių tik klausęsi užsienio kolegų, vis drąsiau muzikinio ugdymo problemas kelia ir patirtimi dalinasi Lietuvos muzikos mokyklų pedagogai. Pajutę poreikį bendrauti ne tik muzika, bet ir žodžiu, šiais metais stovyklos renginius pradėjome seminaru, o užbaigėme diskusijomis“, – sakė Lietuvos muzikų sąjungos prezidentė Audronė Žigaitytė-Nekrošienė.

Trys muzikos mokyklos – Biržų Vlado Jakubėno, Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija – bei Lietuvos muzikų sąjunga yra Europos kamerinės muzikos dėstytojų asociacijos narės. Taigi jas sieja ir įsipareigojimas skleisti kamerinės muzikos žavesį, muzikavimo drauge malonumą.

Tarptautinė kūrybinė-edukacinė stovykla „Muzikuokime drauge“ Biržuose – labai svarbi Lietuvos muzikų sąjungos veiklos sritis. Ši stovykla jos dalyviams padeda užmegzti pažintis su Lietuvos ir užsienio muzikos mokyklų pedagogais, ugdo jaunimo meilę muzikai.

Siekdami bendro muzikavimo džiaugsmu pasidalinti ir su Biržų gyventojais bei miesto svečiais, stovyklos „Muzikuokime drauge“ dalyviai surengė tris koncertus, kurie tradiciškai vyko Biržų pilies menėje ir Evangelikų reformatų bažnyčioje. Koncertuose drauge grojo stovyklos jaunieji dalyviai, pedagogai ir svečiai, pasirodė jungtinis stovyklos orkestras. Be įprastos styginių, pučiamųjų instrumentų ir fortepijono muzikos šiais metais koncertuose skambėjo klavesinas (skambino V. Norkūnas) ir arfa (Miglė Kristina Sakavičiūtė).

Stovyklos renginius pradėjo metodinė konferencija „Mokyklos instrumentinis ansamblis ir informacinės komunikacinės technologijos: dialogas, iššūkiai, lyderystė“. Konferencijos tikslas – neatsilikti nuo šiandienos technologijų galimybių ir, užuot jas neigus kaip netinkančias įprastame muzikos įgūdžių lavinimo procese, stengtis sudominti vaikus ir jaunimą naujųjų technologijų ir muzikos sąsajomis. Juk svarbiausia – amžiais nekintanti meilė akademinei muzikai ir jos pažinimas.

Konferencijoje profesorius Evanas Rothsteinas akcentavo komunikavimo ugdymo svarbą ir kaip reikšmingą šio proceso įrankį ­– muzikavimą kameriniame ansamblyje. Auditoriją sudomino profesoriaus naudojami komunikaciniai žaidimai, kuriuos vėliau jis demonstravo praktiškai dirbdamas su stovyklos ansambliais.

Kadri Leivategija atskleidė įdomią bendradarbiavimo patirtį, kai tarptautiniai ansambliai, pasitelkdami šiuolaikines technines priemones, gali ruošti programas nuotoliniu būdu ir tik prieš koncertą kurioje nors valstybėje surengti kelias bendras repeticijas. Pasirodo, ir taip galima pasiekti puikių meninių rezultatų.

Gunta Melbārde dar pernai sudomino klausytojus savo rengiamų vasaros kamerinių ansamblių stovyklų gamtos prieglobstyje patirtimi. Po pernykščio pranešimo ir Lietuvoje jau radosi Guntos pasekėjų, mėginančių rengti panašius vasaros užsiėmimus. Konferencijoje buvo parodyti šių metų stovyklos koncertų fragmentai ir pristatytos metodikos naujovės.

Petras Kunca pratęsė G. Melbārdės pasakojimą – profesorius, ne kartą dalyvavęs šiose stovyklose, kalbėjo apie tai, kad jaunimas praranda gebėjimą natūraliai bendrauti. Dažniausiai susibūrę draugėn vaikai spaudo telefonų mygtukus ar naršo po žaidimų portalus. Kamerinis muzikavimas, grojimas ansambliuose gali bent trumpam grąžinti gebėjimą bendrauti muzikos garsais ir žodžiais.

Audronė Žigaitytė-Nekrošienė pristatė šią vasarą Birštone sukurtą garso ir vaizdo instaliaciją „Traviata 95“. Demonstruotas instaliacijos fragmentas sukėlė daug diskusijų. Bet visų nuomonės sutapo, kad norint puoselėti archyvinį palikimą ir praeitimi sudominti jaunimą, tai vienas iš gerų, įdomių meninių kelių.

Diskusijose aktyviai dalyvavo Lietuvos muzikos ir bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojai.

Sekmadienį stovyklą užbaigė turiningas organizatorių susitikimas, kuriame buvo apibendrinti stovyklos „Muzikuokime drauge“ penkerių metų veiklos kokybiniai pokyčiai ir numatytos ateities gairės. Svarbiausia, kad visi vieningai nutarė, jog būtina ne tik tęsti projektą, bet ir 2016 metų stovyklos parengiamuosius darbus pradėti jau dabar. Reikia plėsti ansamblių repertuarą, sudaryti skirtingų šalių atstovų ansamblius, iki stovyklos išmokti jungtinio orkestro kūrinių partijas.

Trumpomis poilsio minutėmis stovyklos dalyviai lankėsi unikaliose Biržų apylinkių vietose,  didžiausią įspūdį visiems paliko Karvės Ola ir kitos įgriuvos.