„Sugrįžimai“

2016 Nr. 7–8 (462–463), Aldona Eleonora Radvilaitė

Jau 25 metus šalies kultūrai svarbią veiklą plėtoja Lietuvos muzikų rėmimo fondas. Nedidelio kolektyvo, kuriam puikiai vadovauja fondo sumanytoja Liucija Stulgienė, narės – ne muzikės, bet dirba entuziastingai, aktyviai dalyvauja visuose renginiuose. Tai – direktorės pavaduotoja Eglė Ugianskienė, programų vadovės Irta Šimkienė ir Genovaitė Šaltenienė, finansininkė Laima Jurgelevičiūtė, tarptautinio muzikos festivalio „Sugrįžimai“ vadovė Aušra Duobienė. Festivalio meninis konsultantas, tekstų redaktorius – muzikologas Vaclovas Juodpusis. Vien 2016 metais vykdomų ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt