„Sugrįžimai“

2016 Nr. 7–8 (462–463), Aldona Eleonora Radvilaitė

Jau 25 metus šalies kultūrai svarbią veiklą plėtoja Lietuvos muzikų rėmimo fondas. Nedidelio kolektyvo, kuriam puikiai vadovauja fondo sumanytoja Liucija Stulgienė, narės – ne muzikės, bet dirba entuziastingai, aktyviai dalyvauja visuose renginiuose. Tai – direktorės pavaduotoja Eglė Ugianskienė, programų vadovės Irta Šimkienė ir Genovaitė Šaltenienė, finansininkė Laima Jurgelevičiūtė, tarptautinio muzikos festivalio „Sugrįžimai“ vadovė Aušra Duobienė. Festivalio meninis konsultantas, tekstų redaktorius – muzikologas Vaclovas Juodpusis. Vien 2016 metais vykdomų programų sąrašas rodo, kokia plati ir reikšminga šio fondo veikla:

 

XVIII tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai“ (kovo 23 – gegužės 10 d. Vilniuje ir Lietuvos regionuose)

XIV tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ (liepos 17 – rugsėjo 22 d. įvairiose Druskininkų erdvėse, Senojoje Varėnoje, Liškiavoje, Perlojoje, Merkinėje, Valkininkuose)

Koncertų ciklas „Alma mater musicalis“ (sausio–balandžio, spalio–gruodžio mėn. Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje)

Koncertų ciklas „Mūsų miesteliai“ (sausio–gruodžio mėn.)

Sakralinės muzikos valandų ciklas „Sekmadienio muzika“ (sausio–gegužės, spalio–gruodžio mėn. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje)

 „Žvaigždžių ir žvaigždučių“ šventė (lapkričio mėn. Pakruojo regione)

Bendrijos „Atgaiva“ rengiami koncertų ciklai neįgaliesiems, pagyvenusiems žmonėms (Vilniuje ir kitose Lietuvos vietovėse)

Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos paminėjimo šventė „Esame drauge“ (gruodžio mėn. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje)

Mokslo ir žinių bei Laisvės dienai skirtas iškilmingas koncertas „Dainuojame Tėvynei ir Laisvei“ („Beauštanti aušrelė“; rugsėjo 1 d. S. Daukanto aikštėje)

„Trečiadienio vakarai“ Stasio Vainiūno namuose

Negalią turinčių vaikų ir jaunuolių – Menų svetainės lankytojų – koncertai, piešinių parodos (sausio–birželio, rugsėjo–gruodžio mėn.)

 

Didžiulio klausytojų susidomėjimo visuomet sulaukia Tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai“. Jo gražiai išleistame informatyviame leidinyje Lietuvos Respublikos kultūros ministras Šarūnas Birutis, sveikindamas XVIII festivalio rengėjus, atlikėjus ir klausytojus, rašė: „Šįmet jaunatvišką pilnametystės sukaktį švenčiantys „Sugrįžimai“ žada nudžiuginti ir nustebinti savo puikių koncertų lankytojus, pristatydami Vakarų Europos šalyse studijuojančius, tobulėjančius tautiečius. Į gimtinę iš Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Prancūzijos, Liuksemburgo, Austrijos, Suomijos, Danijos sugrįžtančių lietuvių muzikų būryje matome ir naujų vardų – keičiasi talentų kartos, bet Tėvynės meilė ir ilgesys išlieka. Festivalis nuosekliai puoselėja tradiciją kartu su mūsų tėvynainiais pristatyti ir užsienio atlikėjus – lietuvių muzikų scenos partnerius.“

Dauguma festivalio koncertų vyko įspūdingais gobelenais papuoštoje Taikomosios dailės ir dizaino muziejaus salėje, muzikuota ir jaukioje Vilniaus paveikslų galerijos Laikrodžių menėje, Vilniaus rotušėje, Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje, Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Mykolo Romerio universitete, Stasio Vainiūno namuose. Paskutiniai koncertai įvyko Kauno valstybinėje filharmonijoje ir Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.

Kartu su užsienyje dar studijuojančiais ar jau dirbančiais lietuvių muzikais bei jų kolegomis iš kitų šalių koncertuose dalyvavo ir nemažai puikių atlikėjų, gyvenančių Lietuvoje. Pasirodė publikos mėgstami dainininkai Sabina Martinaitytė (sopranas), Liudas Mikalauskas (bosas), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto Dainavimo katedros docentas Deividas Staponkus, pats padainavęs vieną dainą, publikai pristatė visą būrį savo klasės studentų, iš kurių išsiskyrė kylanti pasaulinė žvaigždė – baritonas Modestas Sedlevičius, 2015 metais laimėjęs stipendiją ir priimtas į Milano teatro „La Scala“ akademiją (Italija). Šių metų kovo 1 dieną jis atliko Tarno partiją G.Verdi operoje „Du Foskariai“, kurioje pagrindinį Dodžo vaidmenį sukūrė Placido Domingo.

Puikų profesinį pasirengimą ir išskirtinius gabumus pademonstravo Didžiojoje Britanijoje dainavimo meną studijuojantys Laura Zigmantaitė (mecosopranas), Romanas Kudriašovas (baritonas), LMTA studentė Morta Kačionaitė (klarnetas), prieš šias studijas tobulinusi savo meistriškumą Didžiojoje Britanijoje, Čitemo (Chetham) muzikos mokykloje. Dėmesio sulaukė ir Mančesterio karališkajame šiaurės muzikos koledže besitobulinantys pianistė Birutė Stundžiaitė ir saksofonininkas Vykintas Čivas, atlikdami šiuolaikinių autorių kūrinius, kuriuose svarbiausia – modernūs elementai, keista ritmika, metro pokyčiai, azartiškas garsus sinchroninis grojimas, vis pertraukiamas netikėtų pauzių. Retu balsu – kontraltu – stebino Italijoje besimokanti Jonė Babelytė, kuriai reikia palinkėti kruopščiai lavinti Dievo dovaną.

Iš lietuvių draugų užsieniečių ryškiais gebėjimais išsiskyrė du Liuksemburgo muzikai, studijuojantys Londone, – jautrus smuikininkas Constantinas Riccardi, griežiantis nuostabiu 1775 metais pagamintu Landolfi smuiku, ir puiki violončelininkė Nora Braun. Profesionaliai ir patraukliai vargonavo 2015 metų VII tarptautinio M. K. Čiurlionio vargonininkų konkurso Vilniuje pirmos vietos laimėtoja Mona Roždestvenskytė.

Salės buvo perpildytos, visi festivalio dalyviai suteikė daug džiaugsmo klausytojams. Lieka padėkoti Lietuvos muzikų rėmimo fondo darbuotojams už jų pasiaukojamą taurų darbą.

 

Beethovenui 250
Traviata