Kartu su profesoriumi Antanu Smolskumi

2016 Nr. 3–4 (458–459), Nerijus Martinaitis

Birbynės propaguotojas, pedagogas Antanas Smolskus buvo mano mokytojas, autoritetas, žmogus, kuriuo norisi sekti. Praėjus dešimčiai metų po profesoriaus mirties kilo noras įprasminti šio nepaprasto menininko atminimą – surengti Mokytojo vardu pavadintą konkursą.

Pirmasis Antano Smolskaus birbynininkų konkursas įvyko 2013 m. gruodžio 1 d. Jame dalyvavo tik Vilniaus krašto muzikos ir meno mokyklų muzikantai. Džiaugiuosi, kad 2016 m. vasario 21 d. Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje vykęs antrasis Antano Smolskaus birbynės atlikėjų konkursas išaugo, į jį jau iš visos Lietuvos susirinko gabiausi, talentingiausi, artistiškiausi 7–18 metų moksleiviai.

Antano Smolskaus konkursas yra kietas riešutėlis ir pedagogams, renkantiems reikalavimus atitinkančią programą, ir vaikams, atliekantiems kūrinius. Konkurse skambėjo lietuvių ir užsienio šalių kompozitorių kūryba, XXI amžiaus kūriniai, kiekvienas konkurso dalyvis privalėjo atlikti po vieną kūrinį solo, be fortepijono pritarimo. Vaikams profesionaliai pagroti birbyne solo iš tiesų yra sunki užduotis, tačiau rengdamas konkurso nuostatus norėjau, kad dalyvių atliekama programa būtų įdomi, išsiskirtų iš kitų konkursų, atskleistų kuo daugiau unikalaus instrumento spalvų. Juk Antanas Smolskus neapsiribojo vienu muzikos stiliumi, grodamas ieškojo naujų spalvų, netradicinių sprendimų.

Tikiu, kad konkurso dalyvių muzikavimas visus įtikino – birbyne galima atlikti įvairiausią muziką, o ypač gražiai ji skamba griežiant solo. Ir neatsitiktinai: juk birbynė kadaise buvo piemenėlių instrumentas, kuriuo jie primityviai, bet labai nuoširdžiai traliuodavo laukuose. Tikiu, kad šio konkurso įkvėpti mokytojai dažniau į mokymo programas įtrauks solinį griežimą, o tai padės atskleisti daugiau šio unikalaus lietuvių liaudies instrumento spalvų ir kartu ugdys jaunųjų atlikėjų saviraišką.

Antrojo respublikinio Antano Smolskaus birbynės atlikėjų konkurso dalyviai pagal amžių buvo suskirstyti į 4 grupes. Laureatais tapo: Pijus Striška, Vaidas Saročka, Dominykas Borsakas (I grupė), Bernardas Didžiokas, Jokūbas Andrulis, Jonas Pilpukas, Ugnius Popovas, Karolis Kviestys, Jurgis Puskunigis, Jonas Mockaitis (II grupė), Austėja Kvedaraitė, Rojus Kovalkovas, Dominykas Čepys, Šarūnas Mikutis, Ignas Sadauskas, Justinas Jakubonis (III grupė), Karolis Aksenavičius ir Aleksandras Maliuginas (IV grupė).

Konkurso diplomantai – Benas Jonas Rimkevičius, Karolis Kuckailis, Tomas Nedzinskas, Kristupas Kiršis, Vakaris Jonauskas. Specialiaisiais prizais apdovanoti Karolis Aksenavičius – už profesionaliausiai atliktą kūrinį birbyne solo, Austėja Kvedaraitė – už profesionaliausiai atliktą kūrinį su fortepijono pritarimu, Aleksandras Maliuginas – už profesionaliausiai atliktą XXI a. kūrinį.

Manau, kad šiandien konkursuose dažnai stinga objektyvaus vertinimo, sveikos konkurencijos skatinimo, prizų. Rengdamas Antano Smolskaus konkursą stengiausi motyvuoti jo dalyvius, siekiau, kad vaikai būtų objektyviai įvertinti, galėtų džiaugtis ne tik diplomais, bet ir puikiais prizais. Visų keturių grupių I vietų laimėtojai – Pijus Striška (mokytojas N. Martinaitis), Bernardas Didžiokas (mokytojas E. Čiplys), Austėja Kvedaraitė (mokytojas K. Lipeika) ir Karolis Aksenavičius (mokytojas D. Daknys) gavo ypatingus prizus – kiekvienam buvo įteikta 100 eurų piniginė premija. Ne tik pirmų, bet ir antrų bei trečių vietų laureatus, diplomantus ir visus kitus dalyvius nudžiugino rėmėjų dovanos: skanėstai, puikios knygos, žurnalų prenumerata, kompaktinės plokštelės, USB laikmenos, muzikos instrumentai. Vaikų šypsenos ir iš džiaugsmo spindinčios akys atpirko nuovargį ruošiantis konkursui.

Už pasisekusį konkursą esu labai dėkingas Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorei Laimutei Užkuraitienei, jos pavaduotojai Marijai Simonaitienei, Antano Smolskaus šeimai, UAB „Maxima LT“, UAB „Rūta“, UAB „Šviesa“, UAB leidyklai „Vaga“, UAB „Dominicus Lituanus“, Lietuvos muzikų sąjungai, instrumentinės muzikos grupei „Subtilu-Z“, Tomo Balčiūno bitininkystės ūkiui, kompozitorei Vaidai Striaupaitei-Beinarienei, Antanui Puodžiukui, liaudies instrumentų meistrui Egidijui Virbašiui. Taip pat noriu padėkoti savo žmonai Aurelijai, kuri suprato mano mintis ir padėjo jas realizuoti.

Tikiu, kad šiandienos laureatai rytoj gali garsinti mūsų šalį, reprezentuoti birbynę visame pasaulyje, kaip tai darė profesorius Antanas Smolskus. Labai norėčiau, kad rastųsi daugiau iniciatyvių žmonių, kurie neskaičiuodami savo laiko ir pastangų kurtų kūrybiškumo ugdymui palankią aplinką, padedančią vaikams atsiskleisti ir tobulėti.

Tad norėčiau visiems palinkėti: nesustokite, tobulėkite, turėkite tikslą, jo atkakliai siekite. Tikiuosi, kad susitiksime trečiajame Antano Smolskaus birbynės atlikėjų konkurse.

 

Beethovenui 250
Traviata