Leonidas Melnikas: „Aš laimingas, kad taip viskas susiklostė“

2017 Nr. 5–6 (472–473), Parengė Gaja Klišytė ir Audronė Žigaitytė-Nekrošienė

ČIURLIONIO PRELIUDAI, GERARDO MATOSO RODRÍGUEZO TANGO „LA CUMPARSITA“, LEONIDO DESIATNIKOVO „NUALINTA SAULĖ“ IR DAR KELI NUOTAIKINGI KŪRINIAI, ŠILTA JUBILIATO ŠYPSENA, ŠVENTIŠKA PUBLIKOS NUOTAIKA PILNUTĖLĖJE LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS JUOZO KAROSO SALĖJE – TAIP ŠIŲ METŲ BALANDŽIO 10 DIENĄ PRASIDĖJO LEONIDO MELNIKO 60-MEČIUI SKIRTAS VAKARAS. SOLENIZANTAS MUZIKAVO SU SCENOS BENDRAŽYGIAIS – GENADIJUMI SAVKOVU (AKORDEONAS), BORISU TRAUBU (SMUIKAS) IR VALENTINU KAPLŪNU (VIOLONČELĖ).

Leonidas Melnikas – pianistas, vargonininkas, muzikologas, habilituotas daktaras, profesorius, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senato pirmininkas, Lietuvos muzikų sąjungos tarybos narys, Lietuvos žydų bendruomenės tarybos narys.

Gimė 1957 m. Vilniuje. Tėvas Isaja Melnikas (1907–1990) – Vytauto Didžiojo universiteto absolventas (1935), farmacininkas, vienas Lietuvos vaistinių tinklo kūrėjų, motina Sofija Melnikienė (1923–1988) – ekonomistė, technikos mokslų daktarė, Vilniaus universiteto docentė.

1964–1975 m. Leonidas Melnikas mokėsi M. K. Čiurlionio meno mokykloje. 1975 m. įstojo į Sankt Peterburgo N. Rimskio-Korsakovo konservatoriją, studijavo dvi specialybes – fortepijoną ir vargonus (prof. M. Chalfino fortepijono ir prof. N. Oksentian vargonų klasėse). Studijas 1980 m. baigė su pagyrimu, tęsė mokslus meno aspirantūroje, vėliau – muzikologijos doktorantūroje. 1984 m. apgynė daktaro disertaciją „Vargonų ir fortepijono meno raidos Lietuvoje pagrindinės tendencijos (sisteminė analizė)“.

1986–1987 m. buvo išvykęs į stažuotę Veimaro F. Liszto aukštojoje muzikos mokykloje. 1991 m. apgynė habilituoto daktaro disertaciją „Muzikos kultūros socialinis funkcionavimas ir raida (muzikos kultūros ekologija)“. 1993 m. tobulinosi Miuncheno aukštojoje muzikos mokykloje, 1995 m. – Paryžiaus konservatorijoje, Londono Guildhallo muzikos ir dramos mokykloje.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje dirba nuo 1983 m. (nuo 1989 m. docentas, nuo 1994 m. profesorius). Bendrojo fortepijono ir Vargonų ir klavesino katedrų vedėjas, LMTA senato pirmininkas (nuo 2011 m.)

Yra paskelbęs daugiau kaip 200 publikacijų. Išleido knygas „Muzikos kultūros ekologijos teoriniai pagrindai“ (1990), „Vargonų menas: muzikos istorijos proceso bruožai“ (1991), „Rytų Europa: evoliucijos tendencijos“ (kartu su B. Melniku, 1992), „Lietuva ir Rytų Europos procesas“ (kartu su B. Melniku; vokiečių k., Kelnas, 1993), „Muzikos kultūros ekologija“ (1995), „C. Ph. E. Bachas ir Pabaltijys. Apie brolius Grotthussus“ (1997), „Muzikos kultūros ekologija“ (rusų k., Maskva, 2000), „Muzikos paveldas: epochų ir kultūrų sankirta“ (2007), „Dietricho Ewaldo von Grotthusso muzikinis paveldas“ (du rinkiniai, 2007), „Lietuvos žydų muzikinio paveldo pėdsakais“ (2008). Daugpilio universitete (Latvija) leidžiamų periodinių mokslo leidinių „Problems in Music Pedagogy“ ir „Music Science Today: the Permanent and the Changeable“ tarptautinių redakcinių kolegijų narys. Lietuvoje ir užsienyje buvo habilitacinių procedūrų, mokslo bei meno daktaro disertacijų oponentas, gynimo tarybų ir komitetų narys. Buvo Lietuvos mokslo tarybos ir Studijų kokybės vertinimo centro ekspertas. Daugpilio universiteto garbės daktaras (2004).

Meninė Leonido Melniko veikla tęsiasi ilgiau nei keturis dešimtmečius. Jis yra surengęs daugiau kaip 500 vargonų, fortepijono ir kamerinės muzikos koncertų Lietuvoje, Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, JAV, Rusijoje, Latvijoje, Estijoje ir kt. Jo rečitaliai vyko prestižinėse Leipcigo „Gewandhaus“, Berlyno „Konzerthaus“, Farnkfurto prie Maino „Alte Oper“, Sankt Peterburgo filharmonijos ir Maskvos konservatorijos didžiosiose salėse ir kt. Grojo solo su Tiuringijos simfoniniu ir Rostoko filharmonijos orkestrais, Sankt Peterburgo, Lietuvos ir Minsko kameriniais orkestrais ir kt. Koncertavo su dainininkais V. Noreika, N. Ambrazaityte, R. Maciūte, A. Kriščiūnaite, Anu Kaal (Estija), Ruzanos ir Karinos Lisizian duetu iš Rusijos ir kt. Sukūrė fortepijoninį trio „Musica camerata Baltica“, dalyvavo jo koncertinėje veikloje. L. Melniko įgrotų kompaktinių plokštelių išleista Lietuvoje, Rusijoje, JAV, Portugalijoje. Lietuvos radijo fonduose saugoma nemažai įrašų. 2016 m. vargonų įrašai panaudoti dokumentiniame filme „Good Work. Masters of the Building Arts“ (Smithsonian Institution, JAV).

2005 m. L. Melnikui suteiktas meno kūrėjo statusas, 2007 m. jis apdovanotas „Auksinio disko“ premija.

Profesoriau, muziko kelią pradėjote Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykloje. Jeigu galėtumėte rinktis, ar šiandien eitumėte tuo pačiu keliu?

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt

Beethovenui 250
Traviata
Svetainė sukurta įgyvendinant Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos NVO fondo remiamą paprojektį “Lietuvos muzikų sąjunga informacinio debesies ateities perspektyvoje“