Spalvingas „Baroko pavasaris Biržuose“

2017 Nr. 5–6 (472–473), Romualda Butkevičienė, Edita Lansbergienė

Šiais metais nuskambėjo jau trečiasis festivalis „Baroko pavasaris Biržuose“ – jaunatviškas, veržlus, spalvingas, sukvietęs senosios muzikos mylėtojus ne tik iš Biržų, aplinkinių rajonų, bet ir iš Latvijos. Klausytojus stebino renginyje dalyvavusių jaunų, ambicingų kolektyvų profesionalumas ir įtaiga.

Būrelis Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos auklėtinių kovo 3–5 dienomis dalyvavo senosios muzikos meistriškumo kursuose Vilniuje, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose. Mokiniai ir jų mokytojai gilinosi į senąją prancūzų muziką drauge su kursų vadovais – barokinio smuiko specialiste Vera Otasek (Austrija) ir klavesino žinovu Christopheriu Berensenu (Vokietija). Kursai ir pasirodymas koncerte Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje biržiečiams moksleiviams buvo tarsi preliudija į netrukus prasidėsiantį „Baroko pavasarį“.

Dovana biržiečiams nepriklausomybės šventės proga

Kovo 10 dieną suskambo pirmieji tarptautinio senosios muzikos festivalio „Baroko pavasaris Biržuose 2017“ akordai. Festivalį nuostabiu koncertu „Les goûts-réunis“ (Stilių vienybė) pradėjo ansamblis „ Il sogno della realtà“ (Vokietija). Veros Otasek (barokinis smuikas), Stefanie Pritzlaff (išilginė ir skersinė fleitos) ir Christopherio Berenseno (klavesinas) programoje derėjo prancūzų rūmų šokių elegancija, virtuoziškas italų muzikavimo džiaugsmas ir vokiečių polifoninės muzikos harmonija. Virtuoziškasis trio užbūrė visus į festivalio atidarymo koncertą gausiai susirinkusius klausytojus, o Vlado Jakubėno muzikos mokyklos auklėtiniams ypač smagu buvo klausytis ką tik Vilniuje vykusių meistriškumo kursų vadovų muzikavimo.

Kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, biržiečiai gavo ypatingą dovaną – barokinio orkestro „Vento musicale“ koncertą „Karališkoji uvertiūra“ (programos vadovė Vera Otasek, orkestro vadovas Vilimas Norkūnas). Skambėjo garsaus Versalio rūmų kompozitoriaus J.-B. Lully muzika, G. Ph. Telemanno Uvertiūra ir vienas gražiausių solo koncertų fleitai. Koncerte sėkmingai debiutavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos absolventė fleitininkė Indrė Kučinskaitė, kuri senąja muzika susižavėjo 2015 m. dalyvaudama pirmojo baroko festivalio Biržuose meistriškumo kursuose.

  1. savaitgalio muzikinis paradas baigėsi kovo 12 d. koncertu Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje. Ansamblis „Duo commovendo“ programoje „Fiori musicali“ (Muzikinės gėlės) pasakojo apie žmogaus vidines keliones, jausmų ir minčių viražus. Į šią muzikinę kelionę vedė Vera Otasek (barokinis smuikas) ir Vilimas Norkūnas (vargonai). Ypatingą akustinį efektą kuriančioje bažnyčios erdvėje muzika skambėjo dieviškai, sužavėti jaunieji Biržų Vlado Jakubėno mokyklos auklėtiniai koncertą įsirašė, vėliau jį analizavo, aptarinėjo ypatingus, netikėtus sąskambius.

 

Velykų laukimo koncertai

Antrąjį festivalio savaitgalį klausytojai turėjo galimybę susipažinti su Latvijos senosios muzikos atlikėjais. Kovo 18 d. „Neyman ensemble“ – Laura Šarova (barokinis smuikas), Elīna Vidriķe (dulčianas), Ernests Neimanis (klavesinas, vargonai) – griežė ispanišką muziką. Temperamentingomis spalvomis ją papildė italas Mauro Pinciaroli, grodamas arkiliutnia, dar vadinama teorba.

Kovo 19 d. į koncertą kvietė Rygos baroko orkestras „Collegium Musicum Riga“ ir baroko choras „Collegium Choro Musici Riga“ (dirigentas Māris Kupčs). Biržiečiams iš praėjusių metų jau pažįstami atlikėjai Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje atliko vokiečių kompozitoriaus D. Buxtehude Mūsų kenčiančiojo Jėzaus septynių pasijų ciklą. Tauri sakralinė kantatų muzika pakylėjo klausytojų dvasią prieš didžiąją Prisikėlimo šventę.

Balandžio 2 d. senosios muzikos ansamblis „Canto fiorito“ – Renata Dubinskaitė (mecosopranas), Rodrigo Calveyra (išilginės fleitos, kornetas), Dovilė Savickaitė (vargonai) – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje atliko XVII amžiaus pradžios italų kompozitorių sakralinės muzikos kūrinius. Ypač įtaigiai skambėjo vokalas, lydimas išilginių fleitų, korneto ir vargonų garsų, muzika kūrė ilgesingai šviesaus Velykų laukimo įspūdį.

 

Jaunimui įdomi senoji muzika

Festivalio koncertų programoje organiškai derėjo ir renginys, skirtas istorinio šokio dienai. Balandžio 9 d. po doc. dr. Helmuto Šabasevičiaus paskaitos „Šokis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvarų teatruose“ teatralizuotus šokius pristatė trupė iš Prancūzijos „Compagnie Fantaisies Baroques“. Po pasirodymo svečiai pravedė istorinio šokio pamoką, beveik visi koncerto dalyviai norėjo pasimokyti karaliaus Liudviko XIV laikų Prancūzijos rūmų šokių.

Festivalis „Baroko pavasaris Biržuose“ yra edukacinis renginys, vienas svarbiausių jo tikslų – ugdyti jaunosios kartos suvokimą apie senąją muziką, tad koncertų salėse netrūko jaunų žmonių. Ypač aktyvūs buvo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos auklėtiniai, lankydami koncertus jie kartu kaupė patirtį, ruošėsi meistriškumo kursams, skirtiems muzikos mokyklų mokiniams ir mokytojams, visiems, besidomintiems senąja muzika. Į kursus balandžio 10–11 dienomis buvo susirinkę Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Jurbarko atstovai, dalyvavo svečiai iš Latvijos.

Pačią didžiausią Biržų pilies menę buvo užėmę dainuojantys kursų dalyviai, juos atlikimo subtilybių mokė barokinio dainavimo specialistė Rūta Vosyliūtė. Vyko paskaita „XVII amžiaus vokalinės ornamentacijos“, buvo surengtas praktinis dainavimo seminaras.

Instrumentininkai mokėsi improvizacijos meno, kas ypač svarbu atliekant baroko muziką. Šiuos užsiėmimus vedė išilginių fleitų specialistė Ieva Baublytė. Jaunieji klavesinininkai ir kamerinių ansamblių nariai muzikavo drauge su klavesinininku Vilimu Norkūnu, kuris jau ketvirtus metus Biržuose vadovavo mokinių ir mokytojų kursams. Daugelį klausytojų sutraukė V. Norkūno paskaita „Seniausias skambantis klavesinas iš Italijos ir klavišiniai instrumentai kitose šalyse“.

Didžiausias visų kursų dalyvių noras buvo kuo geriau pasiruošti koncertui. Galimybe kartu muzikuoti džiaugėsi ir muzikė, buvusi Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos auklėtinė Laura Matuzaitė-Kairienė, į meistriškumo kursus atvykusi su kolege fleitininke Lina Lukošiene ir trimis savo atžalomis. „Didžiausias noras – įskiepyti į mažas širdutes norą muzikuoti“, – sakė Laura. Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos teorinių disciplinų mokytoja Erika Baublienė stebėjosi greitais mokymo tempais, veiksminga darbo metodika ir rezultatais. Jos nuomone, puiki pilies aplinka, akustika labai tinka tokiems seminarams, mokiniai čia gali gauti tai, ko nėra muzikos mokyklų programose.

Intensyvų dviejų dienų darbą vainikavo koncertas. Kursų vadovai pastebėjo ryškiai išaugusį dalyvių profesionalumą. Džiugu, kad renginys sulaukė ir didesnės klausytojų auditorijos.

 

Muzikos ir istorijos sąskambiai uždarymo koncerte

Festivalio baigiamasis koncertas nuskambėjo balandžio 22 dieną. Senosios muzikos ansamblis „Chiaroscuro“ – Rūta Vosyliūtė (barokinis vokalas), Ieva Baublytė (išilginės fleitos, gotikinė arfa), Vilimas Norkūnas (klavesinas, vokalas) – programą „1547. Radvilos ir Žygimantas Augustas. Dvaro muzika“ parengė tarptautinės parodos „Jurgio Pergalingojo, Jonušo Radvilos ir jo žmonų portretai Biržų pilyje“ atidarymui (XVII a. portretai atkeliavo iš Baltarusijos Respublikos nacionalinio dailės muziejaus). Kunigaikščiai Radvilos tokiu būdu tarsi grįžo į savo tėvoniją kartu su muzikiniu paveldu, skambėjusiu LDK dvaruose.

Prieš 470 metų, 1547-aisiais, buvo išleista pirmoji lietuviška knyga – Martyno Mažvydo „Katekizmas“, tais pačiais metais Jurgio Pergalingojo Radvilos sūnus Mikalojus Radvila Rudasis pradėjo rašyti Biržų kunigaikštystės istoriją, o jo sesuo Barbora Radvilaitė ištekėjo už Lietuvos ir Lenkijos valdovo Žygimanto Augusto, Radvilai Rudajam gimė sūnus Kristupas, pramintas Perkūnu, kuris pirmasis Biržuose pastatė pilį... Tad neatsitiktinai koncerto atlikėjai savo programą susiejo su 1547 metais, prikėlė senuosius muzikinius raštus, tekstai iš Martyno Mažvydo katekizmo, Stepono Jaugelio-Telegos giesmyno, dedikuoto Jonušui Radvilai, subtiliai vinguriavo klavesino, fleitos, arfos ir nepaprastai skaidraus vokalo garsais. Koncertu buvo išsakytas Reformacijos pradininko Lietuvoje kunigaikščio Mikalojaus Radvilos Juodojo moto – gyventi Dievo garbei ir Tėvynės bei šeimos gerovei.

Paskutiniame festivalio koncerte atgijusi Radvilų, pastačiusių Biržų pilį, įkūrusių Biržų kunigaikštystę ir miestą, istorija įprasmino visą festivalį, klausytojams dovanojusį nemažai sielos atgaivos akimirkų.