Varžėsi jaunieji koncertmeisteriai

2017 Nr. 5–6 (472–473), Irena Uss-Armonienė

Šiais metais Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Koncertmeisterio katedra mini savo 30-metį. Ta proga akademijos Didžiojoje salėje rengiami katedros dėstytojų ir studentų koncertai, bus išleista katedros pedagogų inicijuota ir redaguota lietuvių kompozitorių kamerinės vokalinės muzikos natų rinktinė. Vienas reikšmingiausių jubiliejinių renginių – balandžio 8–9 dienomis LMTA Didžiojoje salėje vykęs Respublikinis studentų ir moksleivių pianistų koncertmeisterių festivalis-konkursas.

Koncertmeisterio katedra nuolat rengia konkursus, suburiančius talentingiausius Lietuvos jaunuosius akompaniatorius. Konkursų tikslas – ugdyti profesionalius pianistus koncertmeisterius, puoselėti akompanavimo meną. Katedros metraštyje įrašyti konkursai prof. Vytauto Landsbergio fondo bei doc. Erikos Dineikaitės premijoms laimėti, Juozo Gruodžio, Chaimo Potašinsko, Gyčio Trinkūno atminimui skirti konkursai. 2005 m. surengtas tarptautinis vokalistų ir pianistų koncertmeisterių konkursas, kuriame varžėsi Vokietijos, Japonijos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos ir Lietuvos atstovai.

Šių metų jubiliejinis pianistų koncertmeisterių konkursas sulaukė labai daug dalyvių iš visos Lietuvos. Varžėsi aukštųjų muzikos mokyklų studentai, konservatorijų, meno gimnazijų ir mokyklų moksleiviai.

Studentų grupėje pasirodė 16 pianistų koncertmeisterių iš LMTA ir Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos. Konkurso programa nebuvo lengva, ją sudarė orkestriniai kūriniai – baroko ir romantizmo epochos operų bei oratorijų arijos – ir kameriniai vokaliniai XIX–XXI a. kompozitorių opusai, taip pat laisvai pasirinkta originali lietuvių kompozitoriaus daina balsui ir fortepijonui. Atlikėjai privalėjo pademonstruoti įvairių epochų, stilių bei žanrų muzikos suvokimą, suvaldyti stambios formos dramaturgiją, fortepijonu perteikti orkestro instrumentų grupių skambėjimą ir atskleisti ansamblinio muzikavimo gebėjimus. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas koncertmeisterių kūrybingumui ir meninei individualybei. Atlikėjai džiugino įdomiais interpretaciniais sprendimais, menine branda.

Bakalaurų grupėje I vietą laimėjo Diana Kislovskaja (LMTA, prof. I. Uss-Armonienės kl.), II vietą – Evelina Kuprytė ir Gabija Maknavičiūtė (LMTA, prof. I. Uss-Armonienės kl.), III vietą pasidalino Lina Šabūnaitė (VDU MA, lekt. Š. Čepliauskaitės kl.), Karolina Tabero (LMTA, prof. I. Uss-Armonienės kl.) ir Jolanta Klenovska (LMTA, doc. A. Kisieliūtės kl.). Diplomus pelnė Lauryna Lankutytė ir Lukas Gedvilas (LMTA, prof. N. Ralytės kl.).

Iš magistrantų geriausiai pasirodė Sergejus Liachnovičius (LMTA, doc. E. Perkumaitės-Vikšraitienės kl.), II vieta paskirta Godai Palskytei (VDU MA, lekt. B. Andriuškevičienės kl.), III vieta – Tony Tuan-Anh Nguyen (Danija, Lietuva, LMTA, doc. E. Perkumaitės-Vikšraitienės kl.). Diplomantais tapo Marija Ivaškevičiūtė (LMTA, doc. A. Kisieliūtės kl.) ir Marija Žakelytė (LMTA, prof. N. Ralytės kl.).

Moksleivių kategorijoje varžėsi 14 jaunųjų koncertmeisterių iš Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų gimnazijos, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos, Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų mokyklos, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos. Palyginti su 2012 m. vykusiu pirmuoju moksleivių konkursu išaugo ne tik dalyvių skaičius, bet ir jaunųjų atlikėjų profesinis pasirengimas, akompanavimo įgūdžiai.

Pagal konkurso reglamentą moksleiviai galėjo akompanuoti tiek dainininkams, tiek instrumentininkams. Privalomas buvo baroko ar klasicizmo epochos kūrinys, likusią programos dalį buvo leista rinktis laisvai. Daugelis konkurso dalyvių atliko sudėtingą, studentų konkurso reikalavimus atitinkančią programą, žavėjo ne tik jaunatvišku polėkiu, bet ir branda.

Laureatų vardus pelnė Ignas Maknickas, Ugnė Kaušiūtė, Emilija Šukytė (Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokyt. I. Baikštytė), Saulė Augustina Žostautaitė (Kauno J. Naujalio muzikos gimnazija, mokyt. A.Ūsas ), Erika Boguckaitė (Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, mokyt. J. Punytė-Svigarienė), Nerija Sedleckaitė (Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, mokyt. V.Vaičiulienė). Diplomais apdovanoti Emilia Novoselska (Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, mokyt. A. Guobienė), Kamilė Kaučikaitė (Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazija, mokyt. R. Sližienė), Julita Lukminaitė ir Paula Bagotyriūtė (Kauno J. Naujalio muzikos gimnazija, mokyt. E. Vladimirskaja), Kristina Korch (Klaipėdos E. Balsio menų gimnazija, mokyt. L. Petreikienė-Rybakova).

Studentus ir moksleivius vertino autoritetinga komisija: kompozitorius Vytautas Germanavičius, prof. Irena Uss-Armonienė, prof. Ramutė Vaitkevičiūtė, prof. Nijolė Ralytė, doc. Audronė Kisieliūtė, doc. Eglė Perkumaitė-Vikšraitienė, doc. Irena Markauskienė. Konkurso dalyviams talkino iškilūs Lietuvos solistai ir dar studijuojantys talentingi jauni atlikėjai.

Konkurso organizatoriai dėkoja rėmėjams – LMTA, Lietuvos muzikų sąjungai, Lietuvos kompozitorių sąjungai, Muzikos informacijos centrui, UAB „Rūta“.