Klaipėda paminėjo Raimundą Katilių

2017 Nr. 3–4 (470–471), Daiva Kšanienė

Kovo 16 d. Klaipėdos universiteto Menų akademijos koncertų salėje įvyko koncertas, skirtas iškilaus Lietuvos smuikininko ir pedagogo Raimundo Katiliaus 70-mečiui. Klaipėdos muzikinė visuomenė pagerbė smuiko virtuozo atminimą, prisimindama jo didžius darbus, neįkainojamą meninį ir dvasinį palikimą, indėlį į mūsų šalies muzikinę kultūrą.

Koncerto sumanytoja – Eduardo Balsio menų gimnazijos mokytoja, Klaipėdos universiteto Menų akademijos dėstytoja, R. Katiliaus smuiko klasės Muzikos ir teatro akademijoje absolventė Saulutė Domarkienė. Ugdydama jaunąją smuikininkų kartą ji sėkmingai tęsia savo Mokytojo, sukūrusio vieną stipriausių, ryškiausių Lietuvos smuiko mokyklų, veiklą. Koncerte muzikavo pati mokytoja ir jos mokiniai bei studentai. Manau, kad ne vienas jų netrukus grieš žymiose Lietuvos ir pasaulio koncertų salėse solo ar orkestruose.

Koncerto vedėja klausytojus supažindino su R. Katiliaus gyvenimo keliu, jo išskirtiniais meniniais ir pedagoginiais nuopelnais. Prisiminta ypatinga R. Katiliaus griežimo maniera, nepakartojamo grožio tembras, jo veržlus temperamentas, gaivališka ekspresija, nuoširdžios asmenybės įtaiga.

Daugeliui buvo įdomu išgirsti apie R. Katiliaus mokymo metodus, jo nepaprastą reiklumą, bet ir didžiulę meilę savo mokiniams ir studentams, gebėjimą su kiekvienu dirbti kitaip, atverti jo galimybes.

R. Katiliaus atminimo koncerte skambėjo labai įvairi muzika. Mokytoja S. Domarkienė įtaigiai, pakiliai atliko Fritzo Kreislerio „Valsą“. Jaunųjų smuikininkų paradą pradėjo trečios klasės mokinė Rugilė Pilibavičiūtė, pagrieždama Natalijos Rubinšten pjesę „Verpėja“. Virtuozinį, sceninės ištvermės reikalaujantį Henryko Wieniawskio Skerco-tarantelą sklandžiai atliko aštuntos klasės mokinys Juozas Macijauskas. Laisvai, techniškai nepriekaištingai ir labai muzikaliai sudėtingą, kupiną kontrastų Camilleˊio Saint-Saënso Introdukciją ir rondo capriccioso pagrojo aštuntos klasės mokinė Urtė Didžiulytė. Vienuoliktokė Gabrielė Brazdeikytė brandžiai ir sukauptai atliko Édouardˊo Lalo Ispaniškos simfonijos I dalį. E. Balsio menų gimnazijos mokiniams akompanavo Jūratė Marcinkienė.

Koncertą užbaigė Klaipėdos universiteto Menų akademijos I kurso studentė Austėja Botyriūtė. Ji stilingai ir jautriai atliko itin sudėtingą, ilgą belgų smuikininko ir kompozitoriaus Henri Vieuxtempsˊo (Anri Vjetano) Baladę ir polonezą (koncertmeisterė Viktorija Varanavičiūtė).