Birštono vasaros menų akademija: estafetė perduodama

2017 Nr. 1–2 (468–469), Audronė Žigaitytė-Nekrošienė

2016 metų liepos 30 – rugpjūčio 8 dienomis ir vėl su didžiausiu pasisekimu vyko Tarptautinė IV Birštono vasaros menų akademija (BVMA), drauge su Birštono savivaldybe, Birštono menų mokyklos ir kultūros centro darbuotojais bei Vytauto Didžiojo universitetu (Muzikos akademija ir Menų fakultetu) sumanyta dar 2011 metais.

Jau pirmose trijose vasaros meistriškumo stovyklose (2013, 2014 ir 2015 m.) siekta numatytų tikslų – sudaryti puikias sąlygas kelti jaunų muzikų (aktyviųjų dalyvių) ir menų pedagogų (pasyviųjų dalyvių) profesinę kvalifikaciją Lietuvoje ir pasirūpinti Birštone poilsiaujančiųjų laisvalaikiu, patraukliomis formomis skleidžiant žinias apie kultūros, meno ir ypač muzikos procesus, kurorto renginių kalendorių paįvairinant išskirtinėmis jaunųjų muzikų ir jų pedagogų meninėmis programomis. Rengdami ketvirtą stovyklą dar patobulinome su partneriais ir darbuotojais sukurtą organizacinę sistemą, džiaugėmės ne pirmą kartą atvykstančiais dalyviais. Ypač didele sėkme laikytume didėjantį poilsiautojų susidomėjimą akademijos renginiais – ir edukaciniais (visi jie atviri), ir vakariniais koncertais.

BVMA programa aprėpia tris aktyviųjų dalyvių – meistriškumo siekiančių Lietuvos ir užsienio jaunuolių – grupes:

1. menų mokyklų moksleivius, ketinančius tapti muzikos profesionalais (nuo 15 m.);

2. aukštųjų meno mokyklų studentus;

3. aukštųjų meno mokyklų absolventus (iki 35 metų).

Aktyviųjų dalyvių grupė 2016 metais išaugo dvigubai – iki 54 jaunųjų muzikų (26 dainininkai, 24 pianistai ir 4 pianistai koncertmeisteriai). Akivaizdus ir pasyviųjų dalyvių skaičiaus didėjimas: tobulinosi 98 muzikos ir meno mokyklų pedagogai (šie registruoti dalyviai gavo kvalifikacijos pažymėjimus), užsiėmimus ir koncertus lankė daug moksleivių, studentų, Birštono gyventojų, svečių, poilsiautojų iš Lietuvos ir užsienio.

Vėl džiaugėmės puikiomis Birštone sudarytomis sąlygomis bendrai kūrybinei veiklai, galimybe stiprinti visų Lietuvos menų mokyklų kolegialumą. Ypač svarbu, kad menas ir vėl tapo įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmonių bendrystės pagrindu.

2016 m. BVMA vyko pianistų Andriaus Žlabio (Lietuva, JAV), Gintaro Januševičiaus (Lietuva, Vokietija), Nijolės Ralytės, vokalistų Astos Krikščiūnaitės, Vladimiro Prudnikovo ir Tamaros Novičenko (Rusija) meistriškumo pamokos, dalyviai galėjo konsultuotis su prof. Vytautu Juozapaičiu, dalyvauti koncertuose Birštono kurhauze ir Kultūros centre, klausytis paskaitų muzikos interpretacijos, viešųjų ryšių, muzikos terapijos ir kitomis temomis.

Turėjome svečių iš Airijos ir Vokietijos – į Birštoną pasidalinti scenos menų patirtimi buvo atvykęs klarnetininkas Macdara Ó Seireadáinas ir muzikos renginių vadybininkas, autorinių teisių žinovas Martinas Keilis.

Ypač visus domino susitikimai su Sankt Peterburgo konservatorijos dainavimo profesore Tamara Novičenko, pasaulinės operos žvaigždės Anos Netrebko pedagoge.

Kompozitorius Giedrius Kuprevičius kvietė mąstyti apie muzikos santykį su mus supančiu pasauliu, dvi dienas klausėmės jo paskaitų tema „Tarp klausymo ir girdėjimo – du smegenų šturmo seansai apie tai, kaip muzikos menas lokaliai ir globaliai veikia aplinką“.

Kompozitorė Audronė Žigaitytė tradiciškai plėtojo operos meno temas bei vedė susitikimus su Juozu Domarku ir Tamara Novičenko.

Tarp svečių matėme instrumentinio teatro meistrus – ansamblį „Giunter Percussion“, Lietuvos kariuomenės pučiamųjų orkestrą, vadovaujamą majoro Egidijaus Ališausko, LNSO vyriausiąjį dirigentą Modestą Pitrėną, dainininkę Ievą Prudnikovaitę, kitus Lietuvos muzikų sąjungos narius.

Svarbiausias šių metų BVMA svečias buvo liepos 28-ąją aštuoniasdešimtmetį šventęs Lietuvos nacionalinės premijos laureatas dirigentas Juozas Domarkas, tad visa menų akademijos pirmosios dienos (liepos 30) programa buvo dedikuota iškiliam maestro jubiliejui.

Birštono kurhauze Kauno menininkės Jūratė Armonavičiūtė, Virginija Ligeikienė, Lolita Grabauskienė, Relita Mielė, Gražina Kuprevičienė ir Ramutė Toliušytė surengė netikėtą „muzikinę“ kūrinių iš odos parodą „Muzikinės improvizacijos – odiniai objektai“.

Speciali programa buvo parengta pasyviesiems BVMA dalyviams dainavimo mokytojams – Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto docentė E. Juozapaitienė, turinti operos dainininkės ir dėstytojos bei choro dirigentės išsilavinimą, supažindino su įvairesnėmis vaikų ir jaunuolių muzikinio ugdymo galimybėmis, motyvacijos ir kūrybiškumo skatinimu, dainavimo aparato, dikcijos lavinimu naudojant žaidimus ir fizinius pratimus.

Neapsiribodama vien profesinio meistriškumo siekiu konkrečioje srityje, BVMA sujungia įvairias edukacijos formas: praktinius užsiėmimus, paskaitas, kūrybines dirbtuves ir diskusijas. Tai unikali platforma, padedanti skirtingų sričių menininkams spręsti muzikos interpretacijos problemas, geriau susipažinti su veiklos juridiniais aspektais (autorinės teisės ir kt.), telkianti žmones iš įvairių šalių ir visuomenės sluoksnių.

Pastaraisiais metais išryškėjo nauja BVMA veiklos kryptis – įvairesnių koncertinių formų paieška. Vienijanti renginių tema – teatrališkumas muzikoje. Neabejojame, kad jauniems kūrėjams reikia įgyti žinių ir įgūdžių, nebūtinai tiesiogiai susijusių su profesija. Projekto dalyviai buvo skatinami savo meninius įgūdžius pritaikyti naujuose kontekstuose, naudoti kitų disciplinų elementus. Skirtingų sričių jungimas, modernių technologijų panaudojimas išlaisvina kūrybiškumą, atveria naujų perspektyvų.

Ypač džiugu, kad sėkmingai tęsiamas sumanymas skatinti muzikus, linkusius į individualią veiklą, mokytis dirbti komandoje, siekti bendrų tikslų ir viešinti savo kūrybą. Vykdyto projekto etapai pateisino lūkesčius: visuomenės dėmesio sulaukė pedagogų užsiėmimai, videopaskaitos ir pokalbiai (jų temos – teatrališkumas muzikoje, viešieji ryšiai, Wagnerio ir Verdi operų dramaturgija, lietuvių atlikėjai, dalyvaujantys pasauliniuose pastatymuose, ir kt.), vakariniai koncertai (2016 m. per 10 dienų surengta 18 koncertų Kultūros centro 500 vietų salėje, kurhauzo 200 vietų salėje, jaukiame „Eglės“ sanatorijos hole, kur skambėjusių „Vakaro serenadų“ galėjo klausytis ir judėjimo negalią turintys sanatorijos gyventojai). Visiems atvirus užsiėmimus stebėjo ne tik birštoniškiai ir poilsiautojai iš Lietuvos, bet ir užsienio svečiai (ypač jais domėjosi Izraelio piliečiai), kai kurie jų į Birštoną stengėsi atvykti būtent liepos 30 – rugpjūčio 8 d.

BVMA renginius aktyviai remia miesto savivaldybė, akademija laikoma vienu svarbiausiu kurorto kultūriniu įvykiu. Labai svarbu, kad Birštono savivaldybė šį projektą vertina kaip galimą ilgametę veiklą, planuojama įgyvendinti Birštono menų rezidencijos programa. Gausi įvairaus amžiaus Lietuvos muzikų sąjungos bendruomenė (300 narių) pasirengusi dalintis profesine patirtimi ir imtis naujų veiklos sričių.

Susipažinti su 2013–2016 metų Birštono vasaros menų akademijos renginiais galima svetainėje www.muzikusajunga.lt; čia skelbiamos nuotraukos, aprašymai, straipsniai, „Muzikos barų“ publikacijos, garso įrašai (LRT laidos) ir kt.