Išsiilgę Lietuvos

2017 Nr. 1–2 (468–469), Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Mano rankose – muzikologės Danutės Petrauskaitės 1088 puslapių knyga „Lietuvių muzikinė kultūra Jungtinėse Amerikos Valstijose 1870–1990. Tautinės tapatybės kontūrai“. Kad ir kaip keista, ją 2015 metais išleido Vilniaus dailės akademijos leidykla, bet ne muzikinio švietimo institucijos. Monografija parengta vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą, o tai reiškia mažą tikimybę tyrėjui gauti šią vertingą knygą – ji neplatinama. Gaila, nes tai ne tik muzikinės kultūros bendruomenės dėmesio verta knyga. Joje pateikiama daugiau nei šimto metų senumo ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt

Beethovenui 250
Traviata