Kanklių ir birbynių muzikos rečitaliai

2017 Nr. 1–2 (468–469), Regina Marozienė

Kultūra ir brandus jos suvokimas – svarbūs jauno žmogaus visaverčio ugdymo komponentai. Pasaulio kultūros pažinimas vaikui prasideda nuo savo tautos kultūros suvokimo, įvairiapusis jos išmanymas jaunajai kartai suteikia etninio tapatumo, tautinio pasididžiavimo atsparą, padedančią saugiau jaustis pasaulinės globalizacijos ir tautų niveliacijos eroje.

Muzikavimas lietuvių liaudies muzikos instrumentais – viena lietuvių etninės kultūros apraiškų. Ir nors turime nemažai muzikantų, Lietuvoje ir pasaulyje pasiekusių gana aukštų rezultatų, vis dėlto kanklės ir birbynė, kaip ir daugelis muzikos instrumentų, dar vis nelengvai skinasi kelią į populiarumą ir visuotinį pripažinimą. Siekiant puoselėti liaudies instrumentų meną, propaguoti tautinę kultūrą, formuoti jaunimo tautinę savimonę, šalyje vykdomas tęstinis edukacinis projektas „Kanklių ir birbynių rečitaliai“.

2014 metais sėkmingai startavo pirmasis projekto etapas, kuriame dalyvavo kanklininkės, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventės, tarptautinių konkursų laureatės. Lietuvos muzikos ir meno mokyklų mokiniams surengti dvidešimt keturi soliniai koncertai, kuriuos lydėjo šių atlikėjų pedagogės profesorės Linos Naikelienės meistriškumo pamokos.

2016 metais edukacinių koncertų cikle pakviesti dalyvauti ir lietuviškos birbynės atlikėjai. Lapkritį surengta devyniolika solinių koncertų įvairiose šalies meno ir muzikos mokymo įstaigose. Kanklininkė Jolanta Babaliauskienė surengė koncertus Marijampolės meno ir Vilkaviškio muzikos mokyklose, kanklininkė Regina Marozienė koncertavo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje, Anykščių muzikos mokykloje, kartu su birbynininku Kęstučiu Lipeika ir pianiste Milda Juciūte apsilankė Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykloje, Druskininkų vaikų reabilitacijos sanatorijoje „Saulutė“, Daugų meno ir Alytaus muzikos mokyklose. Profesorės L. Naikelienės meistriškumo pamokas Kelmės Algirdo Lipeikos menų ir Šiaulių Dainų muzikos mokyklose lydėjo jos studentės kanklininkės Ramunės Balčiūnaitės, birbynininko Agniaus Daubario (lekt. K. Lipeikos kl.) ir pianistės Viktorijos Avdejevos koncertai. Profesorės meistriškumo pamokos įvyko ir Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje, Kuršėnų meno mokykloje, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje bei Pasvalio muzikos mokykloje. Šiose ugdymo įstaigose solinius koncertus surengė prof. L. Naikelienės studentė Lina Žilinskaitė ir birbynininkas Vytautas Kiminius. Kaišiadorių meno, Jonavos Janinos Miščiukaitės menų, Švenčionėlių meno ir Visagino Česlovo Sasnausko meno mokyklose koncertavo kanklininkė Aistė Bružaitė ir birbynininkas Egidijus Ališauskas.

Edukacinių koncertų ciklą vainikavo gruodžio 3 dieną Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje surengtas projekto dalyvių baigiamasis koncertas.

Projekto sumanytojos ir vadovės, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Liaudies instrumentų katedros vedėjos profesorės Linos Naikelienės įsitikinimu, projektas „Kanklių ir birbynių rečitaliai“ bendrai meninei idėjai subūrė stiprias liaudies instrumentų atlikėjų pajėgas. Šiame projekte slypi kur kas gilesnė mintis nei vien noras surengti koncertus Lietuvos ugdymo įstaigose. Vieni svarbiausių tikslų buvo atskleisti jaunimui Lietuvos tautinės kultūros grožį, paskatinti domėtis šalies etninėmis vertybėmis ir jas puoselėti, priminti apie mūsų tautos ir jos kultūros unikalumą. Anot projekto organizatorių, jis praplėtė vaikų ir jaunimo meninį akiratį, suteikė impulsą jų pedagogams aktyviau gvildenti tautinės kultūros puoselėjimo problemas, ieškoti efektyvesnių ir novatoriškesnių atlikimo meno pedagogikos raiškos būdų. Pasibaigus projektui sulaukta didesnio vaikų ir jaunimo susidomėjimo liaudies instrumentais ir jais atliekama muzika. Šis projektas prisidėjo prie jaunimo etnokultūrinės edukacijos bei profesinio orientavimo, tikėtina, gabiausius jaunuolius paskatino rinktis muziko profesionalo kelią.

Projektą rėmė Lietuvos kultūros taryba, jis įgyvendintas bendradarbiaujant su šalies meninio ugdymo įstaigomis, Lietuvos muzikos ir teatro akademija bei liaudies instrumentų ansambliu „Vaivora“. Tikimasi projektą tęsti ir kitais metais.

 

 

Birštono vasaros menų akademija