Tas įsimintinas švelnus žvilgsnis... Rondo formos pasveikinimas kolegei Stasei Kuncienei

2017 Nr. 1–2 (468–469), Vera Badjanova

1 epizodas. Gražią 70 metų sukaktį mininti altininkė Stasė Kuncienė, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos mokytoja metodininkė, Styginių instrumentų skyriaus vedėja, į šią mokyklą atėjo 2003 metais. Stasė, vyresniųjų kolegių meiliai vadinama Stasele, per tuos metus nė truputėlio nepasikeitė: tokia pat darbšti ir kruopšti, nuoširdžiai besirūpinanti mokyklos reikalais, besidominti Lietuvos ir pasaulio styginių instrumentų naujovėmis; tas pats taurus veidas, tas pats švelnumo kupinas žvilgsnis...

2 epizodas. S. Kuncienės kelias profesionalaus muzikavimo link prasidėjo gana anksti. Labai muzikali mergaitė puikiai šoko, lankė Kazio Kristapavičiaus smuiko pamokas, Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje mokėsi Tado Šerno alto klasėje. 1969 m. baigė prof. Petro Radzevičiaus alto klasę Valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija), įgijo solisto, orkestro muzikanto bei pedagogo kvalifikaciją.

S. Kuncienė aštuoniolika metų (1967–1985) buvo prof. Sauliaus Sondeckio vadovaujamo Lietuvos kamerinio orkestro altininkė. Su šiuo kolektyvu pirmą kartą į gastroles Vengrijoje išvyko būdama dvyliktokė, vėliau sėkmingai koncertavo 20 Europos ir Amerikos šalių, Kuboje. Griežė ir su Valstybiniu Vilniaus kvartetu, ansambliu „Musica humana“, Šv. Kristoforo kameriniu orkestru, Lietuvos nacionalinės filharmonijos simfoniniu ir Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestrais.

Pastaruoju metu S. Kuncienė aktyviai koncertuoja su Naujosios Vilnios muzikos mokyklos kameriniu orkestru. Regiu jubiliatę, griežiančią šiame orkestre: kol skamba kūrinys – įtaigiai muzikuojanti, susikaupusi... Nuskambėjus paskutinei natai nusišypso, pažvelgia švelniu žvilgsniu...

3 epizodas. Jei ilgai dirbamas darbas žmogaus nevargina, vadinasi, jis rado sau tinkamiausią užsiėmimą. S. Kuncienės pedagoginės veiklos stažas – 48 metai, ji pradėjo mokytojauti iš karto po konservatorijos baigimo. Nuo 1969 metų dirbo Vilniaus B. Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje, daug metų griežė šios muzikos mokyklos mokytojų orkestre. 1995–2001 m. buvo Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ smuiko mokytoja. Stasė Kuncienė ­– pedagogė iš pašaukimo, tai patvirtintų gausus būrys jos mokinių. Daugelis jos klasės absolventų sėkmingai dirba įvairiuose Lietuvos muzikos kolektyvuose, dėsto šalies muzikos mokyklose, keturi veiklos rado užsienyje.

Nuo 1972 metų iki šiol S. Kuncienė yra ir Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos pedagogė, 45 metus dėsto alto bei kamerinio ansamblio dalykus, 2000 m. įgijo mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 1994–2007 metais buvo šios mokymo įstaigos Styginių instrumentų skyriaus vedėja. Dėstydama konservatorijoje S. Kuncienė dalyvavo jos kolektyvų – Simfoninio orkestro ir Mokytojų styginių kvinteto – veikloje. Daug nuveikė tobulindama styginių instrumentų mokymo metodiką, yra parengusi nemažai pranešimų ir referatų seminarams, pavyzdžiui, „Aktualios altininkų ugdymo problemos“, „Specialybės dėstytojo vaidmuo ugdant mokinio meninę individualybę“, „Estetinis auklėjimas specialybės pamokose“, pati kasmet lanko Lietuvos ir užsienio pedagogų vedamus seminarus, meistriškumo kursus. Savo pedagogine patirtimi ir nemenku metodiniu bagažu S. Kuncienė dalijosi ir su LMTA studentais – 1995–2000, 2011–2012 m. dirbo pedagoginės praktikos vadove.

 Už ilgametę pedagoginę-metodinę veiklą S. Kuncienė buvo apdovanota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento padėkos raštais (2010 ir 2015 m.), Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos padėka už mokinių paruošimą dalyvauti tarptautiniame projekte „Music to Decrease Inequality at School“ (2015 m.) ir kt. Galbūt ilgamečio sėkmingo S. Kuncienės pedagoginio darbo paslaptis – ne tik nuoseklus, tikslingas ugdymo metodų taikymas, bet ir ramus jos būdas, atsispindintis švelniame žvilgsnyje?

4 epizodas. Vienas iš p. Stasės pomėgių – skaitymas. Pamenu, kartą tuo pačiu autobusu važiavome į darbą. „Šiandien nusipirkau dvi knygas“, – pasidžiaugė kolegė ir, nuoširdžiai besigėrėdama, išsitraukė albumą „Neregėta Lietuva“ ir Kristinos Sabaliauskaitės romaną „Silva rerum“. Mokytojos Kuncienės erudicija ir žiniomis gali pasinaudoti visi, kam jų prireikia. Tik paminėjęs kurio nors atlikėjo, net ir nelabai žinomo, pavardę tuoj pat išgirstum ir apie jo vietą styginių instrumentų meno istorijoje, ir kieno mokinys buvo...

Stasė Kuncienė – nepaprastos vidinės kultūros žmogus, nežinau nė vieno atvejo, kad būtų įsivėlusi į kokias nors intrigas. Šviesi asmenybė, su kuria noriai bendraujama. Galbūt ir dėl to švelnaus žvilgsnio...

5 epizodas. Pareiginga, stropi Stasė Kuncienė – puiki organizatorė. 2000, 2002 ir 2004 m. ji padėjo rengti tarptautinius Balio Dvariono jaunųjų atlikėjų konkursus Vilniaus B. Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje, 2007 m. Naujosios Vilnios muzikos mokykloje inicijavo tarptautinius Viktoro Radovičiaus konkursus (2016 m. surengtas jau ketvirtas), 2015 m. – Aleksandro Livonto stygininkų konkursą. Ji nuoširdžiai rūpinasi, kad šie renginiai ne tik sėkmingai gyvuotų, bet ir plėstų savo geografiją, kad grojimo styginiais instrumentais mokymo metodika būtų nuolatos atnaujinama integruojant pažangias idėjas.

S. Kuncienė išugdė 17 įvairių konkursų laureatų, dalyvavo tarptautinių Viktoro Radovičiaus, Aleksandro Livonto stygininkų konkursų vertinimo komisijų darbe, buvo Lietuvos ir Latvijos muzikos mokyklų rengiamų festivalių-konkursų žiuri pirmininke ir nare. Konkursų, festivalių dalyviams svarbi ne tik S. Kuncienės kompetencija, bet ir pozityviai nuteikiantis švelnus žvilgsnis!

6 epizodas. Kokia mokinių ir kolegų mylima bei gerbiama mokytoja Stasė yra šeimoje, galėtų papasakoti tik jos artimieji. Manau, kad menininkų šeimos yra ypatingos, nes turi unikalią galimybę bendrauti muzikos kalba. Lietuvos radijo ir televizijos fonduose saugoma daug smuiko ir alto dueto įrašų, kuriuos S. Kuncienė parengė kartu su vyru smuikininku prof. Petru Kunca. Šeimyninio dueto gastrolių maršrutai driekdavosi po visą Lietuvą ir už jos ribų. Kaip žinoma, kelionėse gali nutikti visokių – ir gerų, ir blogų dalykų. Kelionės su Stase visuomet lengvos, malonios. Tikriausiai dėl to, kad jas sušildo visuomet švelnus žvilgsnis...