Alytaus muzikos mokyklai – 60

2017 Nr. 11–12 (478–479), Vita Naujikienė

Šiais metais Alytaus muzikos mokykla pažymi įkūrimo 60 metų sukaktį. Ta proga spalio 27 d. Alytaus miesto Teatro salėje vyko šventinis koncertas, į kurį buvo pakviesti mokytojai, moksleiviai, jų tėveliai, atvyko ir svečių. Mokyklos bendruomenę pasveikino Alytaus miesto meras V.Grigaravičius, Seimo atstovas R. Šarknickas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, J. Tallat-Kelpšos ir J. Gruodžio konservatorijų, kitų muzikos mokyklų atstovai.
Jaudinančiu šventinio koncerto akcentu tapo prof. V. Noreikos pasirodymas. Maestro padainuoti kūriniai ir mažosios pianistės J. Siaurukaitės fortepijonu paskambinta pjesė simbolizavo ilgą kelią į muzikos meno aukštumas.
Griežė jungtinis mokyklos absolventų ir mokinių orkestras, vadovaujamas A. Verbausko, skambėjo gražiausi kūriniai, atliekami akordeonininkų orkestro, mokyklos choro, kapelos, simfoninio orkestro.
Buvusi muzikos mokyklos direktorė N. Jasiukėnienė priminė svarbiausius mokyklos istorijos faktus.
Alytaus muzikos mokykla įkurta 1957 metais. Iš pradžių jai buvo skirtos nedidelės patalpos, bet kasmet gausėjo klasių, išsikraustant antrojo aukšto gyventojams. Neturėta mokykloje salės, koncertai ir egzaminai vykdavo kultūros namuose.
Tuometinėje mokykloje, vadovaujamoje direktorės V. Girdžiūnaitės-Matulevičienės, dirbo mokytojai T. Karosaitė, L. Ragožina, R. Leitanienė, J. Karpavičius ir kiti, kurių gabiausi mokiniai A. Smolskus, J. Brūzga tapo žinomais atlikėjais.
1979 metais mokykla persikėlė į naujas patalpas. Vadovaujant direktorei N. Jasiukėnienei, atsirado galimybė priimti daugiau mokinių, pasirinkti įvairesnes specialybes.
Šiuo metu prof. A.Vilkelienės vadovaujamoje mokykloje mokosi 580 mokinių, dirba 50 mokytojų, kurių dauguma yra buvę mokyklos auklėtiniai, grįžę dirbti į gimtąjį miestą. Daugeliui jų mokykla yra tapusi antraisiais namais, kur laikas nebeskaičiuojamas, o ruošiantis konkursams repetuojama ir savaitgaliais. Ne visi mokiniai gali labai gerai groti, bet čia jie išmoksta suvokti muziką.
Mokykla atvira kiekvienam, turinčiam muzikinių gabumų ir noro muzikuoti. „Aš šiandien sergu, mokykloje nebuvau. Bet į muzikos mokyklą atėjau!“ – mūsų mokykloje dažnai girdima frazė. Kiekvienas randa įdomios ir prasmingos veiklos: vieni dalyvauja konkursuose, kiti groja orkestruose, ansambliuose. Nemažai mokinių dalyvauja šalies ir tarptautiniuose konkursuose, laureatų skaičius kasmet perkopia per pusantro šimto. Gabiausi vaikai ir jų mokytojai apdovanojami Alytaus savivaldybės mero medaliais.
Mokykloje repetuoja per 20 įvairių kolektyvų, jie nuolat dalyvauja konkursuose, festivaliuose, dainų ir šokių šventėse, koncertuoja miesto renginiuose ir užsienyje. Tai simfoninis orkestras „Svajonė“ (vadovė Daiva Martikonytė), pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Rimantas Jočys), liaudies instrumentų orkestras (Gintautas Steponavičius), akordeonininkų orkestras (vadovė Rūta Vaičaitienė), vaikų choras (vadovė Birutė Jočienė) ir kt.
Mokykloje nuolat lankosi žymūs atlikėjai ir LMTA pedagogai, nuolat vyksta koncertai, atviros pamokos, metodiniai seminarai. Mūsų mokyklos mokiniai visada laukia atvykstančių koncertuoti pianistų G. Januševičiaus, S. ir R. Zubovų dueto, prof. P. Geniušo. Malonu kviestis atlikėjus, kai salėje turime Alytaus miesto savivaldybės ir buvusios mokinės dainininkės J. Gringytės labdaros fondo mūsų mokyklai dovanotą puikų fortepijoną.
Pasidalinti metodine patirtimi, atlikimo meno paslaptimis į mokyklą dažnai atvyksta prof. V. Vitaitė, prof. U. Jagėlaitė, doc. L. Čiapas, prof. E. Gabnys, Kauno J. Gruodžio konservatorijos dėstytoja G. Lukošienė. Liaudies instrumentų skyriuje vykstančiuose konkursuose ir metodiniuose seminaruose dalyvauja prof. L. Naikelienė, prof. V. Tetenskas, doc. K. Mikiška. Miesto ir mokyklos bendruomenė džiaugiasi nepamirštamais prof. L. Digrio, prof. A. Budrio, doc. J. Leitaitės, prof. B. Vainiūnaitės surengtais koncertais.
Per 60 metų mokykla išleido daugiau nei 2000 absolventų. Dalis jų pasirinko profesionalų kelią, tapo žinomais muzikais, tarptautinių konkursų laureatais, puikiais pedagogais, kiti – nuoširdžiais muzikos mylėtojais, užpildančiais koncertų sales.

Birštono vasaros menų akademija