„Kitoks akordeonas“ – novatoriškam ir smalsiam jaunimui

2017 Nr. 11–12 (478–479), Janina Ungurė

Akordeonas, dar palyginti jaunas instrumentas, XXI a. tampa vis populiaresnis ir sparčiai laužo įsigalėjusius tiek požiūrio į save, tiek repertuaro stereotipus.
Prieš tris dešimtmečius kuriant Lietuvos akordeonistų asociaciją buvo užsibrėžtas tikslas puoselėti ir populiarinti akordeono meną. Šiais metais surengtas jau XX tarptautinis akordeono festivalis, kasmet suteikiantis galimybę Lietuvoje išgirsti pasaulio akordeono virtuozų programas. Vienu metu vykstantys Lietuvos ir tarptautinis akordeonistų konkursai kas antrą pavasarį į Vilnių sukviečia pačius gabiausius šalies ir užsienio jaunuosius atlikėjus. Kasmet pirmąją rugpjūčio savaitę Palangoje rengiamas tarptautinis akordeono festivalis ir seminaras, kurio metu organizuojama daugybė koncertų miesto svečiams, vyksta meistriškumo, atviros pamokos, skaitomi pranešimai.
Prieš ketverius metus Lietuvos akordeonistų asociacija ir Vilniaus akordeonistų draugija pradėjo edukacinį projektą „Kitoks akordeonas: pasaulio akordeono meno paslaptys“, kuris jau tapo tęstiniu. Projekto tikslas – puoselėti ir ugdyti vaikų ir jaunimo akademinio muzikavimo tradicijas, kultūrinio bendravimo poreikį, pristatyti novatorišką akordeono „veidą“ ne tik šalies didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose. Projektas suaktyvino akordeono pedagogų bendradarbiavimą šalyje ir už jos ribų, skatina jaunųjų muzikantų kūrybiškumą. Projektas plačiai aprėpia įvairius renginius – koncertus, edukacinius užsiėmimus, konferencijas, muzikines dirbtuves Lietuvos muzikos ir meno mokyklose, muziejuose, padeda įvairaus amžiaus dalyviams aktyviai pristatyti novatoriškas programas, kurios atskleidžia instrumento įvairiapusiškumą ir unikalumą. Akordeonas tampa vis patrauklesnis kompozitoriams, ieškantiems dar neištirtų kūrybinių erdvių.
Šiemet pagal projektą per tris mėnesius surengta 14 renginių. Vyko meistriškumo pamokos, kurias vedė žinomi pedagogai, akordeono profesionalai iš Lietuvos, Lenkijos, Estijos, Baltarusijos, Rusijos, tarptautinėse konferencijose patirtimi dalijosi svečiai ir Lietuvos pedagogai. Mokiniai ir studentai koncertavo Vilniuje, Veisiejuose, Marijampolėje, Kaune, Jašiūnuose, Biržuose.
Tikimės, kad projektas „Kitoks akordeonas: pasaulio akordeono meno paslaptys“ (šiais metais jis buvo skirtas atkurtos Lietuvos 100-mečiui) gyvuos dar ilgus metus populiarindamas Lietuvoje akordeono meną, burdamas jaunuosius instrumento virtuozus į vieningą ir kūrybingą bendruomenę.

Birštono vasaros menų akademija