Profesorė Veronika Vitaitė atsisveikino su LMTA

2017 Nr. 11–12 (478–479), MB inf.

Gruodžio 15 d. su Lietuvos muzikos ir teatro akademija atsisveikino profesorė Veronika Vitaitė. Per ilgus pedagoginio darbo metus ji išugdė visą plejadą Lietuvoje ir užsienyje garsių pianistų, inicijavo nemažai festivalių ir konkursų.
Profesorės garbei Fortepijono katedros pedagogai surengė koncertą, jame pasirodė visas Lietuvos pianistų elitas: Petras Geniušas, Jurgis Karnavičius, Daumantas Kirilauskas, Sergejus Okruško, Aidas Puodžiukas, Birutė Vainiūnaitė, Aleksandra Žvirblytė, Rūtos Rikterės ir Zbignevo Ibelhaupto fortepijoninis duetas. Visi jie tą vakarą žengė į sceną, kad savo muzikavimu ir šiltu žodžiu padėkotų prof. V. Vitaitei už ilgametį darbą akademijoje.
1963 m. Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) V. Vitaitė baigė fortepijono studijas Olgos Šteinberg klasėje. Nuo 1974 m., po aspirantūros Maskvoje, stažuotės Vienoje bei darbo Šiauliuose, grįžo į akademiją dėstyti, 1987–2009 m. vadovavo Fortepijono katedrai.
Veronikos Vitaitės kūrybinės, pedagoginės, kultūrinės veiklos apimtis ir pasiekimų gausa stebinanti. Per daugiau nei penkiasdešimt karjeros metų talentinga pianistė parengė daug įspūdingų fortepijono muzikos programų, gastroliavo įvairiose pasaulio šalyse, suorganizavo ne vieną atlikėjų konkursą, išugdė visą būrį Lietuvą pasaulyje garsinančių pianistų, tarp jų ir tarptautinių konkursų laureatų.
„Muzika yra laimė, lydėjusi nuo pat gyvenimo pradžios“, – sako Veronika Vitaitė, kritikų vadinama fortepijono virtuoze, mokinių – nuostabia pedagoge.Akademiją palieku su nuostabiais, šiltais jausmais. Čia man teko laimė dirbti su Lietuvos muzikos kultūros korifėjais, tokiais kaip Balys Dvarionas, Stasys Vainiūnas, Kipras Petrauskas, Saulius Sondeckis, Raimundas Katilius ir daugybė kitų. Mano profesija man labai brangi. Dirbant teko džiaugtis savo mokiniais, kartu su jais patirti sėkmes ir nesėkmes. Žinoma, truputį gaila palikti akademiją, bet atsisveikinu tik su darbu – visuomet ateisiu čia į koncertus. Akademijai linkiu toliau gyvuoti ir klestėti.“
Sulaukusi garbingo amžiaus, profesorė ir toliau nuoširdžiai ir atkakliai rūpinasi Lietuvos muzikine kultūra, jaunimo ugdymu. Visi, kurie tą vakarą buvo perpildytoje LMTA salėje, linkėjo profesorei ilgiausių metų – dar daug mokinių tikisi išmintingų jos patarimų ir turiningų pamokų.

Birštono vasaros menų akademija