„Žygis į Vilnių“ ir šiandiena

2018 Nr. 1–2 (480–481), Jūratė Petrikaitė

Prisiminkime ...
1939 m. spalio 27 d. Lietuvos kariuomenė įžengė į atgautą Vilniaus kraštą. Šio svarbaus įvykio nuošalyje neliko ir muzikai: Kaune leidžiamo žurnalo „Muzikos barai“ lapkričio ir gruodžio mėn. numerių natų prieduose buvo išspausdintos Kazimiero Viktoro Banaičio dainos vyrų chorui „Žygis į Vilnių“ (F. Kiršos ž.) ir „O, didisai Vilniau“ (P. Vaičiūno ž.) iš ciklo ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt

Beethovenui 250
Traviata