„Žygis į Vilnių“ ir šiandiena

2018 Nr. 1–2 (480–481), Jūratė Petrikaitė

Prisiminkime ...
1939 m. spalio 27 d. Lietuvos kariuomenė įžengė į atgautą Vilniaus kraštą. Šio svarbaus įvykio nuošalyje neliko ir muzikai: Kaune leidžiamo žurnalo „Muzikos barai“ lapkričio ir gruodžio mėn. numerių natų prieduose buvo išspausdintos Kazimiero Viktoro Banaičio dainos vyrų chorui „Žygis į Vilnių“ (F. Kiršos ž.) ir „O, didisai Vilniau“ (P. Vaičiūno ž.) iš ciklo „Sugrįžusiam Vilniui“.
Šie kūriniai tapo baigiamuoju Lenkijos okupuoto Vilniaus temos akordu lietuvių muzikoje. Ta tema buvo parašyta apie 40 vokalinės, instrumentinės ir scenos žanrų kūrinių, jų autoriai – Lietuvoje ir JAV gyvenę kompozitoriai Jonas Žemaitis, Juozas Žilevičius, Juozas Bertulis, Vladas Paulauskas, Antanas Vanagaitis, Stasys Šimkus, Juozas Gruodis, Kazimieras Viktoras Banaitis, Juozas Tallat-Kelpša, Domas Andrulis, Juozas Gaubas, Juozas Strolia, Klemensas Griauzdė ir kt.
Iš minėtų kompozitorių daugiausia dėmesio Vilniaus išvadavimo temai savo kūryboje skyrė Juozas Bertulis. Iš nemažo pluošto vokalinės muzikos kūrinių dažniau buvo atliekami J. Žilevičiaus „Vilniaus!“ (P. Vaičiūno ž.) chorui a cappella ir A. Vanagaičio „Vilnius“ (P. Vaičiūno ž.) mišriam chorui. Meniniu brandumu pasižymėjo K. V. Banaičio chorinis ciklas „Sugrįžusiam Vilniui“ (F. Kiršos, P. Vaičiūno ž.).
Tenka pripažinti, kad atgavus Vilnių ir Vilniaus kraštą dauguma tų kūrinių nukeliavo užmarštin, tačiau tokios dainos, kaip K. V. Banaičio „Žygis į Vilnių“, A. Vanagaičio „Vilnius“, J. Žilevičiaus „Vilniaus!“, J. Žemaičio „Vilniaus kalneliai“, kelios kitos ir vėliau būdavo įtraukiamos į koncertų ir įvairių renginių programas, dainuojamos liaudies dainininkų, folkloro ansamblių ir spausdinamos dainų rinkiniuose.
Neabejotinai išskirtinė Banaičio dainos „Žygis į Vilnių“ gyvavimo istorija. Ši daina peržengė su jos sukūrimu susijusio įvykio ir laiko ribas.
„Žygis į Vilnių“ skambėjo Lietuvai reikšmingais 1991 metais. Ji įtraukiama į dainų švenčių repertuarą, vyrų choras „Vytis“ (vadovas Tadas Šumskas) ir pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ (vadovas Ramutis Balčiūnas) šiuo Banaičio kūriniu pradėdavo šventinius koncertus Prezidentūroje. 2012 m. daina buvo patvirtinta Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės žygio daina.
Pagerbiant savanorius, kurie, vadovaujami Vilniaus miesto komendanto Kazio Škirpos, 1919 m. sausio 1 d. Gedimino pilies bokšte iškėlė Lietuvos trispalvę, minima Lietuvos vėliavos diena, rengiama iškilminga vėliavos iškėlimo ceremonija. Krašto apsaugos ministro įsakymu tvirtinamoje ceremonijos programoje atskiru punktu visada įrašomas K. V. Banaičio „Žygio į Vilnių“ atlikimas. Nuo 1999 m. prie Gedimino pilies bokšto ją atlieka Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“ (vadovas prof. Tadas Šumskas).
Pirmąją 2018-ųjų – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metų – dieną K. V. Banaičio „Žygis į Vilnių“ skambėjo Katedros aikštėje.

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!