25-oji ,,Lietuviška gaida“ skambėjo Kaune

2018 Nr. 3–4 (482–483), Jūratė Šleinytė

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui skirtų renginių panoramoje Kaune nuoširdžiomis emocijomis ir dalyvių gausa išsiskyrė 25-asis fortepijono muzikos festivalis ,,Lietuviška gaida“. Pirmaisiais atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metais Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykloje gimė idėja puoselėti lietuvišką muziką. Jos autorė – muzikalios Padleckių giminės atstovė, kompozitoriaus Juozo Indros dukterėčia, fortepijono mokytoja ekspertė Rita Juknevičienė. Per 25 metus festivalis ,,Lietuviška gaida“ tapo prestižiniu miesto renginiu, kasmet pavasarį pasitinkančiu išskirtiniais koncertais, kurie suburia jaunuosius atlikėjus ir miesto muzikos mokyklų fortepijono mokytojus.

Trys jubiliejinio festivalio koncertai aprėpė plačią lietuvių fortepijono muzikos retrospektyvą. Atlikėjų pajėgas sutelkė Kauno 1-oji, Miko Petrausko, Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos, ,,Varpelio“ chorinio dainavimo mokykla, dalyvavo ir kviestiniai svečiai – mokytojos ekspertės Birutės Kumpikienės mokiniai iš J. Naujalio muzikos gimnazijos.

Pirmąjį koncertą Kovo 11-osios proga surengė festivalio organizatoriai – Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos mokytojai ir mokiniai. Mokyklos salėje, pasidabinę trispalvėmis gėlytėmis, nuoširdžiai muzikavo tiek pradinukai, tiek ir vyresnieji moksleiviai. Koncerto puošmena tapo ryškus jaunų pedagogių, LMTA absolvenčių Godos Stanionytės ir Paulės Galinienės pasirodymas – jos skambino A. Bražinsko ir V. Bacevičiaus kūrinius.

Antrasis koncertas vyko prestižinėje miesto salėje – VDU Didžiojoje auloje. Šis koncertas surengtas talkinant VDU muzikos akademijai, nuolatinei ,,Lietuviškos gaidos“ partnerei. Akademijos dekanas doc. dr. Saulius Gerulis yra entuziastingas šio festivalio koordinatorius ir rėmėjas. Koncerte dalyvavo keturių Kauno muzikos mokyklų ir J. Naujalio muzikos gimnazijos jaunieji pianistai. Renginio pradžioje mokytoja Daina Marcinkevičiūtė jautriai ir įtaigiai atliko Juozo Gruodžio ,,Lietuvoje“, II dalį iš Sonatos Nr. 2. Koncertas nutiesė tiltą tarp lietuviškos muzikos praeities ir šių dienų kūrinių. Girdėjome M. K. Čiurlionio, B. Dvariono, S. Vainiūno, V. Bagdono, O. Balakausko, A. Bražinsko, L. Povilaičio, V. Mikalausko, D. Kairaitytės, Z. Bružaitės, K. Biveinio fortepijonines pjeses. Ryškų įspūdį paliko ir klausytojų ovacijas sukėlė J. Naujalio gimnazijos XII klasės mokinės Eglės Andriuškevičiūtės atlikta J. Andrejevo ,,Lemtis“ ir mokytojos Paulės Galinienės paskambinta V. Bacevičiaus Poema, op. 42, Nr. 5. Pusantros valandos koncertas neprailgo, buvo įdomu klausytis atsakingo mažųjų atlikėjų skambinimo, džiugino vyresniųjų klasių pianistų kūrybingumas.

Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos skyriaus koncertų salėje girdėjome baigiamąjį ,,Lietuviškos gaidos“ koncertą. Jį rengiant talkino nuolatinis festivalio partneris – M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos skyrius. Muziejininkės, muzikologės, Lietuvos kompozitorių sąjungos Kauno skyriaus vadovės Kristinos Mikuličiūtės-Vaitkūnienės įžvalgios pastabos sudarant koncerto programą ir emocingas įžangos žodis apie muziejaus ir festivalio bendradarbiavimą suteikė koncertui ypatingą prasmę. Suskambus šiltai Juozo Naujalio Noktiurno A-dur melodijai, ne vienam senjorui akyse suspindo ašara. Besikeičiantys atlikėjai ir kūrinių įvairovė panardino klausytojus į lietuviškos muzikos istorijos tėkmę.

Ypatingu koncerto akcentu tapo 80-mečio jubiliejų mininčio kompozitoriaus Algimanto Bražinsko kūriniai ir pianistės, pedagogės, lietuviškos muzikos puoselėtojos Sonatos Bielionytės pasakojimas apie kūrėją. A. Kačanausko muzikos mokyklos moksleiviai atliko 3 kūrinius iš 2016 m. išleisto A. Bražinsko pjesių ciklo ,,Muzika kiekvienai dienai“ ir virtuozišką ankstyvojo kūrybos periodo Scherzo, kurio nuotaikinga dvasia tarsi iliustravo S. Bielionytės prisiminimus apie 1961 m. parašyto A. Bražinsko Koncerto fortepijonui sukūrimo ir atlikimo istoriją, laimėtą premiją Maskvoje ir įrašą plokštelėje su garsiu estų dirigentu N. Järvi. Neišdildomą įspūdį visuomet palieka Sonatos Bielionytės skambinimas. Šį kartą girdėjome jai dedikuotą A. Bražinsko Preliudą a-moll. Tai buvo tikra koncerto kulminacija. Koncerte taip pat skambėjo Z. Bružaitės ,,Dies Lunae“, O. Balakausko Pasakos, J. Gruodžio Dvi temos, S. Vainiūno ,,Bėkit, bareliai“, A. Kačanausko muzikos mokyklos absolventės, dabar VDU muzikos akademijos studentės Martynos Kučinskaitės filosofiškai interpretuota V. Bacevičiaus poema, op. 10, Nr. 4.

Festivalio uždanga nusileido, nuvilnijo malonių publikos atsiliepimų banga, gausybė gerų žodžių pasakyta pagrindiniam festivalio organizatoriui – A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriui Arūnui Kigui. Prie festivalio sėkmės daug prisidėjo docentė Jūratė Šleinytė, koncertų programų sudarytoja ir vizualinės išraiškos kūrėja mokytoja ekspertė Aušra Kučinskienė, ryšių tarp mokyklų koordinatorės Rita Juknevičienė ir Daina Marcinkevičiūtė. „Lietuviškos gaidos“ rengėjams buvo malonu išgirsti muzikologės Aušros Strazdaitės-Ziberkienės žodžius, kad šis festivalis – ypatingas reiškinys, nes jaunieji atlikėjai ir klausytojai ne tik atkuria ryšius su Lietuvos muzikos praeitimi, taip įtvirtindami savo tautinę tapatybę, bet ir puoselėja gražios muzikinės Lietuvos ateities viltį.

 

 

Traviata
Prenumeruokite „Muzikos barus“!