Aktualieji prūsai

2018 Nr. 3–4 (482–483), Giedrius Kuprevičius

ŠALIA JUOZO GRUŠO

Juozas Grušas visa laiką šalia. Lyg kokia Biblija ar Mozartas. 1972 metais Jonas Jurašas išbandė mane kaip kompozitorių dramoje „Barbora Radvilaitė“ (1972), vėliau dar ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt