Pirmoji Dainų šventė

2018 Nr. 3–4 (482–483), Aleksandras Šidlauskas

Dainų šventės šimtmečiui artėjant

Žmonės įvairiais būdais įprasmina savo laisvalaikį – kas drožinėja, mezga, audžia, kas buriasi į liaudiškos muzikos kapelas, folkloro ansamblius ar literatų bendrijas. Dera prisiminti XIX a. pabaigoje paplitusius lietuviškuosius vakarus, kurie gūdžios carizmo priespaudos ir tautos rusifikavimo metais žmonėms teikė dvasinę atgaivą ir bendravimo džiaugsmą. Tuose vakaruose būdavo vaidinama ir deklamuojama, šokama ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt