Reformacijos metų giesmių rinkinys

2018 Nr. 3–4 (482–483), Austė Nakienė

2017-ųjų – Reformacijos metų – pabaigoje pasirodė Lauros Matuzaitės-Kairienės sudarytas rinkinys „Tvirčiausia apsaugos pilis. Gražiausios evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų giesmės mišriam chorui“. Rinkinio pavadinimui pasirinkta Martyno Liuterio giesmės „Tvirčiausia apsaugos pilis yra mums Viešpats Dievas“ pradžia. XVI a. sukurta giesmė iškilmingai skamba ir XXI a., ji yra ...

Trejų paskutiniųjų metų žurnalo numeriai ir straipsniai – prenumeruojami.
Prenumeruoti galite pavedimu: Sąskaitos numeris LT51 7300 0100 0245 0037
Lietuvos muzikų sąjunga, kodas 190749274
Prenumeratos kaina 12 mėn. – 18 Eur, 6 mėn – 9 Eur; 3 mėn. – 4.5 Eur
Kilus klausimams susisiekite su administracija: info@muzikusajunga.lt